Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Registar resursa


Opis resursa:

  • Središnje mjesto za pohranu konfiguracijskih postavki i općih podataka vezanih uz usluge koje koriste sustav AAI@EduHr.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://registar.aaiedu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena prijavljenog korisnika u sučelju aplikacije te u potvrdnim emailovima vezanim za zahtjeve podnesene u aplikaciji.
hrEduPersonPersistentIDSluži za jedinstvenu identifikaciju
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailSlanje potvrdnih emailova vezanih za podnesene zahtjeve u aplikaciji.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Matija Lovrić; E-mail: matija.lovric@srce.hrNatrag na popis