Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija Urudžbeni i pismohrana


Opis resursa:

  • Aplikacija Urudžbeni i pismohrana za potrebe Sektora za poslovanje

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://urudzbeni.srce.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://urudzbeni.srce.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://urudzbeni.srce.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIme osobe za praćenje pristupa dokumentima i aktima u urudžbenom - upis u logove
hrEduPersonOIBSluži za provjeru postoji li korisnikov profil u bazi ili ga je potrebno napraviti
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailSluži za slanje obavijesti i potvrda korisniku
snPrezime osobe za praćenje pristupa dokumentima i aktima u urudžbenom- upis u logove

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Krešimir Mihalj; E-mail: kmihalj@srce.hrNatrag na popis