Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za evidenciju izvođenja nastave


Opis resursa:

  • Web aplikacija za evidenciju izvođenja nastave, prisustva nastavi, te evidenciju radnog vremena djelatnika.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://evidencija.pmfst.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Doris Knego; E-mail: doris.knego@pmfst.hrNatrag na popis