Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovora


Opis resursa:

  • Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj u stud. domove, pregled ponude poslova i studentskih ugovora izdanih u student servisu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u Varaždinu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://websc.scvz.hr/sc/77/login/aai

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Krešimir Kudumija; E-mail: helpdesk@scvz.hrNatrag na popis