Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar


Opis resursa:

  • Usluge anketa za stanje IT-a na Sveucilistu u Zagrebu, anketa E-ucenje

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.srce.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.srce.unizg.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonGroupMember
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Nino Katić; E-mail: nkatic@srce.hrNatrag na popis