Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Demo aplikacija za registraciju drugog faktora višestupanjske autentikacije


Opis resursa:

  • Demo aplikacija za registraciju drugog faktora višestupanjske autentikacije

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://registar.aaiedu.hr/mfa-demo/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena kroz aplikaciju, sprema se u bazu
hrEduPersonPersistentIDjedinstvena identifikacija korisnika, sprema se u bazu
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailkoristi se za slanje mailova korisniku, sprema se u bazu
mobilekoristi se za slanje poruke korisniku, sprema se u bazu
okoristi se za prikaz naziva ustanove, sprema se u bazu

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Benčić; E-mail: mbencic@srce.hrNatrag na popis