Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija Baza poduzeća


Opis resursa:

  • Ovo je produkcijski resurs za potrebe Web aplikacije Baza poduzeća za interakciju poslodavaca koji nude mogućnost učenja temeljenog na radu (praksa) s jedne strane i strukovnih škola i učenika s druge strane

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • App Stream d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://praksa.rck-faust.hr/index.html

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://praksa.rck-faust.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://praksa.rck-faust.hr/privacy-policy

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIme i prezime osobe i u izvještajima. Sprema se. Ne dijeli se.
dcOdređivanje povezanosti s ustanovom. Sprema se. Ne dijeli se.
displayNameMrežno ime prikazuje se na sučelju. Sprema se. Ne dijeli se.
givenNameZa potrebe prikaza na sučelju. Sprema se. Ne dijeli se.
hrEduPersonAcademicStatusZa potrebe prikaza na sučelju. Sprema se. Ne dijeli se.
hrEduPersonAffiliationUtvrđivanje povezanosti korisnika s ustanovom. Sprema se. Ne dijeli se.
hrEduPersonHomeOrgUtvrđivanje matične ustanove korisnika. Sprema se. Ne dijeli se.
hrEduPersonPersistentIDDohvat trajne oznake za potrebe identifikacije korisnika. Sprema se. Ne dijeli se.
hrEduPersonPrimaryAffiliationUtvrđivanje temeljne povezanosti s ustanovom. Sprema se. Ne dijeli se.
hrEduPersonStudentCategoryDohvat statusa za učenika / studenta radi optimizacije sučelja. Sprema se. Ne dijeli se.
hrEduPersonTitleDohvat položaja osobe unutar ustanove radi optimizacije korisničkog iskustva sučelja. Sprema se. Ne dijeli se.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
lDohvat mjesta korisnika radi optimizacije ponude praksi. Sprema se. Ne dijeli se.
oDohvat naziva ustanove radi prikaza na sučelju. Sprema se. Ne dijeli se.
ouDohvat organizacijske jedinice radi prikaza na sučelju. Sprema se. Ne dijeli se.
snDohvat prezimena korisnika radi prikaza na sučelju. Sprema se. Ne dijeli se.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Support; E-mail: support@appstream.euNatrag na popis