Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Digitalni udžbenici - Element


Opis resursa:

  • Digitalni udžbenici iz matematike, izdavačke kuće Element d.o.o.

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Element d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://digitalni.element.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivo Elezović; E-mail: ivo@element.hrNatrag na popis