Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

JupyterHub


Opis resursa:

  • JupyterHub aplikacije omugućuje interaktivni rad s Jupyter Notebook okolinom.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.cro-ngi.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=7798985

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/isabella/cro-ngi/dokumenti/cro_ngi_pravilnik_v1.pdf

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumberautorizacija studenata pomoću JMBAG-a

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Martin Belavić; E-mail: mbelavic@srce.hrNatrag na popis