Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

"Web aplikacija za tajno glasanje Instituta Ivo Pilar"


Opis resursa:

  • "Web aplikacija za tajno glasanje Instituta Ivo Pilar"

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar"

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://glas.pilar.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePokazuje (verificira) ime osobe koja je unijela AAI@EDU.hr vjerodajnicu
hrEduPersonOIBOIB služi za provjeru prava glasanja prema datoteci glasaci.txt u kojoj je popis OIB-a djelatnika Instituta koji imaju pravo glasanja
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
snPokazuje (verificira) prezime osobe koja je unijela AAI@EDU.hr vjerodajnicu

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tomislav Žganec; E-mail: Tomislav.Zganec@pilar.hrNatrag na popis