Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Profil Klett, elektronički udžbenici


Opis resursa:

 • Digitalni udžbenici i priručnici za nastavu, njihove pripadajuće aplikacije, Obrazovni oblak za flipped classroom način rada, Zbornica s materijalima za nastavu i još mnogo toga.

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Profil Klett d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://www.profil-klett.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • dc
 • facsimileTelephoneNumber
 • givenName
 • homePostalAddress
 • homeTelephoneNumber
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgMobile
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonCommURI
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonExtensionNumber
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonProffesionalStatus
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonStaffCategory
 • hrEduPersonTitle
 • hrEduPersonUniqueID
 • jpegPhoto
 • l
 • mail
 • mobile
 • o
 • postalAddress
 • postalCode
 • sn
 • street
 • telephoneNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Web podrška; E-mail: web_podrska@profil-klett.hrNatrag na popis