Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web-aplikacija PMF-a za administraciju projekata


Opis resursa:

  • Web-aplikacija za prijavu, praćenje i izvještavanje projektnih aktivnosti

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://projekti.dekanat.pmf.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://projekti.dekanat.pmf.unizg.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://projekti.dekanat.pmf.unizg.hr/policy

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz prijavljenog korisnika u aplikaciji, ispis na formularima i dokumentima
hrEduOrgMailKontaktiranje korisnika, slanje obavijesti i notifikacija na mail
hrEduPersonPrimaryAffiliationDodjeljivanje korisnika ustanovama, ogrničavanje funkcionalnosti aplikacije ovisno o povezanosti s ustonovom
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Podrška korisnicima; E-mail: international@dekanat.pmf.hrNatrag na popis