Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Gitlab server 2


Opis resursa:

  • Server za migraciju postojećeg gitlab.unipu.hr servera.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://gitlab2.unipu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnatribut za oslovljavanje korisnika Gitlab servera
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDza autentikaciju i korisnički račun
mailza autentikaciju i korisnički račun

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dalibor Fonovic; E-mail: dfonovic@unipu.hrNatrag na popis