Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Limesurvey - upitnik.carnet.hr


Opis resursa:

 • Sustav za centralizirano prikupljanje informacija baziran na projektu otvorenog koda - Limesurvey.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://upitnik.carnet.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://manual.limesurvey.org

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • o

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Ivana Fastić-Pajk; E-mail: Ivana.Fastic-Pajk@CARNet.hrNatrag na popis