Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
2.A1 PPK autorizacijacarnet.hrSAML
3.AAI Devsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hrvsmti.hrSAML
5.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
6.AAI@EduHr websrce.hrSAML
7.Abuse obradacarnet.hrFWS
8.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSAML
9.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
10.Administracijsko sučelje za ISSP REST APImzos.hrSAML
11.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
12.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
13.Adobe Connect Pro 10 (SAML native)carnet.hrSAML
14.Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
15.Aplikacija Asistent Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
16.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
17.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
18.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
19.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
20.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
21.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
22.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
23.Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnostiffst.hrCAS
24.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
25.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
26.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
27.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
28.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
29.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
30.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
31.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
32.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
33.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
34.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
35.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
36.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
37.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
38.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
39.Baltazarirb.hrSAML
40.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
41.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
42.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
43.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
44.Broj studenatasrce.hrSAML
45.CAP AAIsrce.hrSAML
46.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
47.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
48.CARNet Libarcarnet.hrSAML
49.CARNet LMScarnet.hrSAML
50.CARNet Loomencarnet.hrSAML
51.CARNet Loomen v2carnet.hrSAML
52.CARNet Loomen2carnet.hrSAML
53.CARNet Loomen3carnet.hrSAML
54.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn1-loomencarnet.hrSAML
55.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn2-loomencarnet.hrSAML
56.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn3-loomencarnet.hrSAML
57.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn4-loomencarnet.hrSAML
58.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - loomen1carnet.hrSAML
59.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSAML
60.CARNet Razvojni MOOCcarnet.hrSAML
61.CARNet Remailercarnet.hrSAML
62.CARNet RTcarnet.hrSAML
63.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
64.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
65.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
66.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
67.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
68.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
69.CIP-Webtvz.hrSAML
70.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
71.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
72.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
73.CRM sustavcarnet.hrFWS
74.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
75.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
76.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
77.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
78.CroRIS Portalsrce.hrSAML
79.CroRIS web aplikacija službenih evidencija MZOsrce.hrSAML
80.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
81.CROSBIirb.hrSAML
82.CROSBI Adminirb.hrSAML
83.CROSBI Frontirb.hrSAML
84.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
85.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
86.CUC webcarnet.hrSAML
87.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
88.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
89.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
90.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
91.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvsikmp.hrSAML
92.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
93.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
94.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
95.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
96.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
97.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
98.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
99.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulaiv.hrSAML
100.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
101.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSAML
102.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
103.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
104.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
105.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
106.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSAML
107.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
108.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
109.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
110.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
111.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
112.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
113.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
114.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
115.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
116.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
117.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
118.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
119.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
120.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
121.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
122.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
123.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
124.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
125.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
126.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
127.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
128.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
129.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
130.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
131.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
132.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
133.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
134.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
135.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
136.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
137.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
138.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
139.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
140.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
141.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
142.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
143.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
144.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
145.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
146.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
147.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
148.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
149.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekufazos.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSAML
215.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić ZrinskiSAML
216.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
217.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
218.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
219.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
220.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
221.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
222.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
223.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
224.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSAML
225.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
226.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSAML
227.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSAML
228.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSAML
229.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSAML
230.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSAML
231.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
232.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
233.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
234.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
235.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebpvzg.hrSAML
236.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
237.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
238.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
239.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
240.DEMLASgeof.hrSAML
241.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
242.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
243.Digitalni repozitorij dokumenataracunarstvo.hrSAML
244.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
245.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
246.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
247.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
248.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
249.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
250.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
251.e-Knjižnicacarnet.hrSAML
252.e-Maticecarnet.hrFWS
253.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
254.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
255.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
256.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
257.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
258.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSAML
259.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSAML
260.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSAML
261.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
262.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
263.e-učenje VuKavuka.hrSAML
264.e.udzbenikSAML
265.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSAML
266.ECTS katalogagr.hrSAML
267.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
268.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
269.edu.hr portalcarnet.hrSAML
270.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSAML
271.eduAdresarsrce.hrSAML
272.eduAdresar adminsrce.hrSAML
273.eduKnjižaracarnet.hrSAML
274.Eduplanunist.hrSAML
275.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
276.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
277.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
278.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
279.EduPlanOSSSplitunist.hrSAML
280.EduPlanPFRijekapfri.hrSAML
281.EduPlanPFSTSplitpfst.hrSAML
282.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
283.Edupoint tečajevicarnet.hrSAML
284.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
285.Edutorijcarnet.hrSAML
286.EFRI ISVURIefri.hrSAML
287.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
288.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
289.EFZGIzborniefzg.hrSAML
290.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
291.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
292.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
293.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
294.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
295.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
296.eTURmzos.hrSAML
297.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
298.Evidencija nasiljasrce.hrSAML
299.Evidencija studenata RiTehriteh.hrSAML
300.F-Ticks websrce.hrSAML
301.FER natprofer.hrSAML
302.FFRI ISVUffri.hrSAML
303.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
304.FOI Demo Anketafoi.hrSAML, CAS
305.FOI Eventsfoi.hrSAML
306.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
307.Fulir DATAirb.hrSAML
308.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
309.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
310.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
311.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
312.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
313.G Suite za Institut za arheologijuiarh.hrSAML
314.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
315.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
316.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
317.G Suite za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodusfsb.hrSAML
318.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
319.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
320.G Suite za Sveučilište u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
321.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
322.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
323.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
324.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
325.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
326.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
327.Gitlab serverunipu.hrSAML
328.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
329.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
330.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
331.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
332.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
333.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
334.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
335.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
336.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
337.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
338.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
339.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
340.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
341.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvub.hrSAML
342.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
343.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
344.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
345.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
346.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina 1srce.hrSAML
347.Hrčak administratorsko sučelje - as1unizg.hrSAML
348.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
349.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
350.iLocksrce.hrSAML
351.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSAML
352.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
353.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
354.Informacijski sustav za elektroničko glasovanjeuniri.hrSAML
355.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
356.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSAML
357.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
358.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
359.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
360.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
361.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
362.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
363.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
364.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSAML
365.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSAML
366.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
367.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
368.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSAML
369.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
370.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
371.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
372.Interni web Srcasrce.hrSAML
373.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
374.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
375.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
376.Inventura CARNet opremecarnet.hrSAML
377.IRB rezervacijeirb.hrSAML
378.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML
379.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
380.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
381.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
382.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
383.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
384.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
385.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
386.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
387.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijecipravri.hrSAML
388.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
389.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
390.IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržajeprofil-klett.hrSAML
391.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
392.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
393.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
394.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS
395.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
396.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
397.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
398.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
399.Katalog studenata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
400.Kolegiosrce.hrSAML
401.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
402.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
403.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
404.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
405.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
406.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
407.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
408.LimeSurvey2srce.hrSAML
409.login za microsoft OnTheHubzvu.hrSAML
410.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
411.Loomen integracijecarnet.hrSAML
412.mCARNetcarnet.hrSAML
413.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
414.Meduzacarnet.hrSAML
415.Međuknjižnična posudbansk.hrSAML
416.MefZgPhDmef.hrSAML
417.MefZgSenmef.hrSAML
418.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
419.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
420.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
421.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
422.Microsoft Imagine Mathos repozitorijunios.hrSAML
423.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
424.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
425.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
426.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
427.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
428.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
429.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
430.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebualu.hrSAML
431.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetacarnet.hrSAML
432.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
433.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
434.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
435.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
436.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
437.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
438.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
439.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
440.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
441.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijekgfos.hrSAML
442.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
443.Microsoft Office 365 za korisnike iz HAZUhazu.hrSAML
444.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
445.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
446.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog šumarskog institutasumins.hrSAML
447.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za arheologijuiarh.hrSAML
448.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
449.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
450.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
451.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
452.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
453.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
454.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
455.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
456.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
457.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
458.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
459.Microsoft Office 365 za korisnike iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krležalzmk.hrSAML
460.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
461.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
462.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
463.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
464.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
465.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
466.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pomorskog fakulteta Splitpfst.hrSAML
467.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
468.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
469.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijecipravri.hrSAML
470.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
471.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
472.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
473.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
474.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
475.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijecisvkri.hrSAML
476.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
477.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
478.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
479.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
480.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
481.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta ui Slavonskom Broduunisb.hrSAML
482.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
483.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
484.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
485.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
486.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
487.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
488.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
489.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
490.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
491.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
492.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
493.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
494.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
495.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
496.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
497.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
498.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
499.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
500.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
501.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
502.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
503.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
504.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
505.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
506.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
507.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
508.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
509.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
510.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
511.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
512.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
513.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
514.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
515.Moj CARNetcarnet.hrSAML
516.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
517.Moj oblaksrce.hrSAML
518.Moj oblak sslsrce.hrSAML
519.MojAAI razvojsrce.hrSAML
520.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
521.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
522.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSAML
523.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
524.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
525.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
526.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
527.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
528.moodle_testunipu.hrSAML
529.Mreža e-školecarnet.hrSAML
530.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
531.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSAML
532.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
533.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
534.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
535.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
536.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
537.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
538.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSAML
539.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
540.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
541.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
542.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
543.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
544.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
545.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
546.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSAML
547.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
548.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
549.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
550.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
551.NISpVUcarnet.hrFWS
552.Novi web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
553.NSZ.hrnsz.hrSAML
554.NSZVO Izborinsz.hrSAML
555.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
556.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
557.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
558.office365.skole.hrcarnet.hrSAML
559.Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Sciencemzos.hrSAML
560.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
561.OrtoFLEXsfsb.hrSAML
562.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
563.OTRS sustav Srcasrce.hrSAML
564.PAR Moodlepar.hrSAML
565.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSAML
566.Pfri Isvupfri.hrSAML
567.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
568.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
569.PMFST-Javna nabavapmfst.hrSAML
570.Politehnika Pula - wwwiv.hrSAML
571.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
572.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
573.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
574.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
575.Praksa - EFRIefri.hrSAML
576.Praksa - EFSTefst.hrSAML
577.Praksa - FKITfkit.hrSAML
578.Praksa - PBFpbf.hrSAML
579.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
580.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
581.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
582.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSAML
583.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
584.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
585.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSAML
586.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
587.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
588.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
589.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSAML
590.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
591.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
592.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
593.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
594.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
595.PRO-MIL d.o.o. elektronički udžbenici - modul Testovipro-mil.hrSAML
596.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
597.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
598.Prometna učilicacarnet.hrSAML
599.PROPYXpro-mil.hrSAML
600.Proxy - bazepravo.hrSAML
601.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
602.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
603.Registar resursasrce.hrSAML
604.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
605.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
606.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
607.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
608.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
609.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
610.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
611.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
612.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
613.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
614.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
615.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
616.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
617.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
618.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
619.Riznicacarnet.hrSAML
620.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
621.Scriptrunnercarnet.hrSAML
622.Sketchpadcarnet.hrSAML
623.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
624.SOZIT Redminemzos.hrSAML
625.SPEEDirb.hrSAML
626.Spot.oneSAML
627.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSAML
628.Srce osTicketsrce.hrCAS
629.SRCE RAsrce.hrSAML
630.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
631.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSAML
632.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
633.SSP stres testsrce.hrSAML
634.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
635.STEM genijalcisfsb.hrSAML
636.STEM stipendijemzos.hrSAML
637.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
638.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
639.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
640.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSAML
641.sup-sandboxsrce.hrSAML
642.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
643.Sustav Puhsrce.hrSAML
644.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
645.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
646.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
647.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
648.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
649.Sustav za e-učenje SUMARUM Sveučilišta u Mostarusum.baSAML
650.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
651.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
652.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
653.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
654.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
655.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
656.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSAML
657.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
658.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
659.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
660.sys.backupcarnet.hrSAML
661.sys.dnscarnet.hrSAML
662.sys.monitorcarnet.hrSAML
663.sys.portalcarnet.hrSAML
664.Šah uz školusahklube4.hrSAML
665.Šestarirb.hrSAML
666.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
667.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
668.Tempus OPUSunizg.hrSAML
669.UFRI ISVUuniri.hrSAML
670.Ugovoristucsb.hrSAML
671.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSAML
672.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
673.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
674.voopIXcarnet.hrSAML
675.VPN - bazepravo.hrSAML
676.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
677.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
678.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
679.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
680.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
681.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
682.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
683.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
684.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
685.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
686.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
687.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
688.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
689.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
690.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
691.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
692.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
693.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
694.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
695.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
696.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
697.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
698.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
699.Web FKIT-afkit.hrSAML
700.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
701.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
702.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
703.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
704.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
705.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
706.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
707.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
708.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
709.Web Politehnike u Puliiv.hrSAML
710.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
711.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
712.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
713.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
714.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
715.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
716.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
717.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
718.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
719.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
720.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
721.Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
722.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
723.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
724.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
725.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
726.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
727.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
728.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
729.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
730.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
731.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
732.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
733.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
734.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
735.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
736.WebArgosypmfst.hrSAML
737.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
738.WebEd Democarnet.hrSAML
739.WebEd Demo Windowscarnet.hrSAML
740.WebMailcarnet.hrFWS
741.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML