Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1."Web aplikacija za tajno glasanje Instituta Ivo Pilar"pilar.hrSAML
2.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
3.AAI@EduHr autentifikacija za Veleučilište u Viroviticivuv.hrSAML
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
5.AAI@EduHr websrce.hrSAML
6.Academio - web aplikacija za izradu rasporedakif.hrSAML
7.Academio DEVefos.hrOIDC
8.Academio EFOSefos.hrOIDC
9.Academio KIFkif.hrOIDC
10.Academio SFZGsfzg.hrOIDC
11.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
12.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
13.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
14.Adobe Connect 9 - test upgradecarnet.hrSAML
15.AGR Nastavaagr.hrCAS
16.Alfa kabinetalfa.hrSAML
17.alfa.ffzg.hr (BigBlueButton videkonferencijski poslužitelj)ffzg.hrCAS
18.Anketa@IDIidi.hrSAML
19.Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
20.Aplikacija Asistent Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
21.Aplikacija Urudžbeni i pismohranasrce.hrSAML
22.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
23.Aplikacija za certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
24.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
25.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
26.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
27.Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
28.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
29.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
30.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
31.Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnostiffst.hrCAS
32.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
33.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
34.Aplikacija za upravljanje subjektima u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
35.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
36.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
37.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
38.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
39.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
40.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
41.Apuri Isvuuniri.hrSAML
42.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
43.Arhivska web aplikacija za Moodle tečajeve u 2022 godinicarnet.hrSAML
44.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
45.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
46.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
47.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
48.AZOO natjecanjaazoo.hrOIDC
49.Baltazarirb.hrSAML
50.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
51.Baltazar 2023./2024.bak.hrSAML
52.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
53.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
54.Baza projekataagr.hrCAS
55.Baza projekatapharma.hrCAS
56.Baza projekatafsb.hrCAS
57.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
58.Bazvuka - zvučna baza govoraffzg.hrSAML
59.Box@IRB - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekairb.hrSAML
60.Broj studenatasrce.hrSAML
61.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
62.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
63.CARNET aerocarnet.hrSAML
64.CARNET aero - predprodukcijacarnet.hrSAML
65.CARNET Arhiva-2021 Loomencarnet.hrSAML
66.CARNet Libarcarnet.hrSAML
67.CARNet Loomencarnet.hrSAML
68.CARNet Moodle MOOC - Arhivacarnet.hrSAML
69.CARNet Remailercarnet.hrSAML
70.CARNet RTcarnet.hrSAML
71.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
72.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
73.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
74.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
75.CAS za CPEU BBB analitikuffzg.hrCAS
76.CERES Web aplikacija za menadžment korištenja opremepfst.hrSAML
77.Chat servis za IRBirb.hrSAML
78.CLARIN repozitorijffzg.hrSAML
79.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
80.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
81.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
82.Confluence i Jira - srcehr.atlasian.netsrce.hrSAML
83.CRM sustavcarnet.hrFWS
84.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
85.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
86.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
87.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
88.CroRIS Analitikasrce.hrSAML
89.CroRIS Portalsrce.hrSAML
90.CroRIS Projektisrce.hrSAML
91.CroRIS web aplikacija službenih evidencija MZOsrce.hrSAML
92.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
93.CroRIS web aplikacija za upravljanje CROSBI-jemsrce.hrSAML
94.CroRIS web aplikacija za upravljanje časopisimasrce.hrSAML
95.CroRIS web aplikacija za upravljanje događanjimasrce.hrSAML
96.CroRIS web aplikacija za upravljanje opremom i uslugamasrce.hrSAML
97.CroRIS web aplikacija za upravljanje osobamasrce.hrSAML
98.CroRIS web aplikacija za upravljanje patentima i proizvodimasrce.hrSAML
99.CroRIS web aplikacija za upravljanje ustanovamasrce.hrSAML
100.CROSBIirb.hrSAML
101.CROSBI Adminirb.hrSAML
102.CROSBI Frontirb.hrSAML
103.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
104.CROSSDA Dataverseffzg.hrSAML
105.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraalgebra.hrSAML
106.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
107.Dabar - AMZrepsrce.hrSAML
108.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
109.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
110.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Veleučilišta ARCAvelarca.hrSAML
111.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
112.Dabar - Digitalni repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
113.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
114.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za turizamiztzg.hrSAML
115.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
116.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
117.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
118.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
119.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
120.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
121.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
122.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
123.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
124.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
125.Dabar - Fakultet filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
126.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
127.Dabar - Hrvatski iseljenički tisakffzg.hrSAML
128.Dabar - Hrvatski veterinarski institutveinst.hrSAML
129.Dabar - IMI DATAimi.hrSAML
130.Dabar - Inantroinantro.hrSAML
131.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
132.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
133.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
134.Dabar - karaka-test.srce.hrsrce.hrSAML
135.Dabar - karaka10.srce.hrsrce.hrSAML
136.Dabar - karaka7.srce.hrsrce.hrSAML
137.Dabar - karaka8.srce.hrsrce.hrSAML
138.Dabar - karaka9.srce.hrsrce.hrSAML
139.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
140.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
141.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
142.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
143.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
144.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
145.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
146.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
147.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
148.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
149.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
150.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
151.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
152.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
161.Dabar - REPOZITORIJ EFFECTUS VELEUČILIŠTEvsfp.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Evanđeoskog teološkog veleučilištaevtos.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Fakulteta dentalne medicine: Repozitorij FDMRIuniri.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijafhs.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij instituta za oceanografiju i ribarstvo, Splitizor.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Instituta za poljoprivredu i turizamiptpo.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebuidi.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij Kliničke bolnice Merkurkb-merkur.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Splitkbsplit.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Klinike za dječje bolesti Zagrebkdb.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
215.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
216.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
217.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
218.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
219.Dabar - Repozitorij Opće županijske bolnice Požegapozeska-bolnica.hrSAML
220.Dabar - Repozitorij PILARpilar.hrSAML
221.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
222.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
223.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
224.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
225.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
226.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
227.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
228.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
229.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
230.Dabar - Repozitorij radova Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuarhitekt.hrSAML
231.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
232.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
233.Dabar - Repozitorij Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu - Sveučilište Slavonski brodunisb.hrSAML
234.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositoryuniri.hrSAML
235.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
236.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
237.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
238.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
239.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
240.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
241.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
242.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
243.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
244.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
245.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
246.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
247.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
248.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
249.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
250.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
251.Dabar - Repozitorij UNISBunisb.hrSAML
252.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
253.Dabar - Repozitorij Veleučilišta PARpar.hrSAML
254.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
255.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
256.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
257.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Viroviticivuv.hrSAML
258.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
259.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNunivern.hrSAML
260.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
261.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
262.Dabar - Repozitorij Visoke škole Ivanić-Gradvsig.hrSAML
263.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskiepsz.hrSAML
264.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
265.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
266.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
267.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
268.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
269.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
270.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
271.Dabar - Repozitorij znanstvenih i stručnih radova Hrvatskog Crvenog križahck.hrSAML
272.Dabar - repozitorij.ief.hrief.hrSAML
273.Dabar - RIARH - Repozitorij Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
274.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB) repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
275.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
276.Dabar - STIN repozitorijstin.hrSAML
277.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
278.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
279.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
280.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
281.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
282.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
283.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
284.DEMLASgeof.hrSAML
285.Demo aplikacija za registraciju drugog faktora višestupanjske autentikacijesrce.hrSAML
286.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
287.Digitalna zrelost E-školecarnet.hrCAS
288.Digitalna zrelost E-škole - FOIfoi.hrCAS
289.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
290.Digitalni repozitorij dokumenataalgebra.hrSAML, OIDC
291.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
292.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
293.Dodjeljivanje dvo-faktorske autentikacije za djelatnike Srcasrce.hrSAML
294.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
295.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
296.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-eIDsrce.hrSAML
297.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-FIDOsrce.hrSAML
298.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP AAI@EduHr Gatewaysrce.hrSAML
299.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP infobib Gateway uniri.hr SZsrce.hrSAML
300.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija TOTPsrce.hrSAML
301.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija YubiKeysrce.hrSAML
302.e-Maticecarnet.hrFWS
303.e-platforma za učenjeOIDC
304.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
305.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
306.e-Savjetovanja Agronomski fakultetagr.hrSAML
307.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
308.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
309.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
310.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
311.e-učenje VuKavuka.hrSAML
312.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanovecarnet.hrSAML, OIDC
313.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanove - Admin portalcarnet.hrSAML
314.e.udzbenikSAML
315.ECTS katalogagr.hrSAML
316.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
317.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
318.Edgar UI SPA productionfer.hrOIDC
319.eduAdresarsrce.hrSAML
320.eduAdresar adminsrce.hrSAML
321.Eduplanunist.hrSAML
322.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
323.Eduplan OZSunist.hrOIDC
324.EduplanHKSunicath.hrOIDC
325.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
326.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
327.Edutorijcarnet.hrSAML
328.EFRI e-referadauniri.hrSAML
329.EFRI ISVURIuniri.hrSAML
330.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
331.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
332.EFZGIzborniefzg.hrSAML
333.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
334.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
335.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
336.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
337.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
338.ERM Venture - softver za upravljanje rizicimahera.baSAML
339.eTURmzos.hrSAML
340.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
341.Evidencija nasiljasrce.hrSAML
342.F-Ticks websrce.hrSAML
343.FEPA-clientfer.hrOIDC
344.FER natprofer.hrSAML
345.FFRI ISVUuniri.hrSAML
346.FIDIT Aplikacije - Produkcijauniri.hrSAML
347.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
348.FKIT e-Referadafkit.hrSAML
349.FOI BBBfoi.hrOIDC
350.FOI BBB - eksperimentalnofoi.hrOIDC
351.FOI Eventsfoi.hrSAML
352.FOI Zaštita na radufoi.hrSAML
353.FTHM ISVURIuniri.hrSAML
354.Fulir DATAirb.hrSAML
355.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
356.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
357.G Suite za Dubrovačke knjižnicedkd.hrSAML
358.G Suite za Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebufer.hrSAML
359.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
360.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
361.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
362.G Suite za Institut za arheologijuiarh.hrSAML
363.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
364.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
365.G Suite za Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
366.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
367.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
368.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
369.G Suite za Sveučilište u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
370.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
371.G suite za unizd.hrunizd.hrSAML
372.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
373.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
374.Galaxysrce.hrOIDC
375.Galaxy develsrce.hrOIDC
376.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
377.Gauss Box e-learning platforma (PROD)OIDC
378.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
379.GFOS vijećegfos.hrSAML
380.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
381.Gitlab serverunipu.hrSAML
382.Gitlab server 2unipu.hrSAML
383.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
384.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
385.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
386.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
387.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
388.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
389.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
390.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
391.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
392.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
393.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
394.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
395.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
396.Google Workspace for Education za Istarsko veleučilišteiv.hrSAML
397.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
398.HMD - Online Natjecanjamatematika.hrSAML
399.HR-ZOO - VDC Portalsrce.hrSAML
400.HR-ZOO.CSNIsrce.hrSAML
401.Hrčak - administratorska sučelja - ASsrce.hrSAML
402.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
403.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
404.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
405.Hrčak administratorsko sučeljesrce.hrSAML
406.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
407.HRZOO Openstack - Faust Vrancicsrce.hrOIDC
408.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
409.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
410.Informacijski sustav za elektroničko glasovanjeuniri.hrSAML
411.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
412.Interna Wordpress inačica za nastavu informatike OŠ Matije Petra Katančićaskole.hrSAML
413.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
414.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
415.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
416.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
417.Interni informacijski servisi i sustavi Srca - testsrce.hrSAML
418.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
419.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
420.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
421.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
422.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
423.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
424.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
425.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
426.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
427.Intranet i javni web Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
428.Intranet Pravnog fakulteta u Splitupravst.hrSAML
429.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
430.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
431.IRB rezervacijeirb.hrSAML
432.ISeVO Portal (visokoobrazovanje.hr)srce.hrSAML
433.ISSP portalsrce.hrSAML, OIDC
434.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
435.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
436.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
437.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
438.ISVU RI - FDMRIuniri.hrSAML
439.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
440.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
441.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
442.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
443.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
444.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
445.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
446.Izrada paketa stribor.srce.hrsrce.hrSAML
447.IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržajeprofil-klett.hrSAML, OIDC
448.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
449.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
450.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
451.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS, OIDC
452.JupyterLab devel servisisrce.hrOIDC
453.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
454.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
455.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
456.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
457.Katalog studenata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
458.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML, OIDC
459.Kolegiokolegio.hrSAML
460.Kolegio.orgkolegio.hrSAML
461.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
462.Konto webunist.hrSAML
463.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
464.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
465.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
466.Learn@FOIfoi.hrCAS
467.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
468.Lex pravospravos.hrSAML
469.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
470.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
471.LimeSurvey2srce.hrSAML
472.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
473.Loomen integracijecarnet.hrSAML
474.Mailman3 instalacija - produkcijasrce.hrOIDC
475.Mailman3 instalacija na neumijkusrce.hrOIDC
476.mCARNetcarnet.hrSAML
477.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
478.Meduzacarnet.hrSAML
479.MEFST EduPlan (VDC)mefst.hrOIDC
480.MefZgPhDmef.hrSAML
481.MefZgSenmef.hrSAML
482.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
483.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
484.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
485.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
486.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
487.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
488.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
489.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
490.Microsoft office 365 za korisnike gkzd.hrgkzd.hrSAML
491.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
492.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademija za umjetnost i kulturuuaos.hrSAML
493.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
494.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebualu.hrSAML
495.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
496.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
497.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
498.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
499.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
500.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijekufoozos.hrSAML
501.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
502.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
503.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofskog fakulteta u Osijekuffos.hrSAML
504.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
505.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
506.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijekgfos.hrSAML
507.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
508.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
509.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
510.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
511.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
512.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
513.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
514.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
515.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
516.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
517.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za oceanografiju i ribarsvo, Splitizor.hrSAML
518.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
519.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
520.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
521.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
522.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kliničke bolnice "Sveti Duh"kbsd.hrSAML
523.Microsoft Office 365 za korisnike iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krležalzmk.hrSAML
524.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
525.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
526.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
527.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
528.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
529.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
530.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pomorskog fakulteta Splitpfst.hrSAML
531.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
532.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
533.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
534.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
535.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
536.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
537.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučko otvoreno učilište Novakpounovak.hrSAML
538.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
539.Microsoft Office 365 za korisnike iz Staroslavenskog institutastin.hrSAML
540.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
541.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
542.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
543.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
544.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
545.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
546.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultetttf.hrSAML
547.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta ui Slavonskom Broduunisb.hrSAML
548.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
549.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
550.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
551.Microsoft Office 365 za korisnike iz šumarskog institutasumins.hrSAML
552.Microsoft Office 365 za korisnike iz Učilišta MAestrouciliste-maestro.hrSAML
553.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
554.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
555.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
556.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
557.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
558.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
559.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
560.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
561.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
562.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
563.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
564.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
565.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
566.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
567.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
568.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
569.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
570.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
571.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
572.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
573.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
574.Microsoft Office 365 za korisnike Tera Tehnopolistera.hrSAML
575.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
576.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
577.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
578.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
579.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
580.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
581.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
582.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
583.MojAAI razvojsrce.hrSAML
584.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
585.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
586.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
587.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
588.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
589.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
590.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
591.moodle_testunipu.hrSAML
592.Mreža e-školecarnet.hrSAML
593.Mrežna stranica Institut za oceanografiju i ribarstvoizor.hrSAML
594.Mrkve Fizikaunios.hrSAML
595.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
596.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
597.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
598.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
599.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
600.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
601.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
602.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
603.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
604.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
605.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
606.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
607.Nadzorni sustav Grafana - testsrce.hrSAML, OIDC
608.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
609.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
610.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
611.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
612.NISpVUcarnet.hrFWS
613.NSZ.hrnsz.hrSAML
614.NSZVO Izborinsz.hrSAML
615.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
616.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
617.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
618.Okolina za predmet ARISfer.hrOIDC
619.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
620.Online prijaveOIDC
621.OnlyFaxonlyfax.hrOIDC
622.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
623.PAR Moodlepar.hrSAML
624.Pfri Isvuuniri.hrSAML
625.PFRI-AAI-Loginuniri.hrSAML
626.Platforma za e-učenje RCK Faust – Strojarstvocarnet.hrSAML
627.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
628.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
629.PMFST-Javna nabavapmfst.hrSAML
630.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
631.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
632.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
633.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
634.Praksa - AGRagr.hrCAS
635.Praksa - EFRIuniri.hrSAML, CAS
636.Praksa - EFSTefst.hrSAML
637.Praksa - FKITfkit.hrSAML, CAS
638.Praksa - GRFgrf.hrCAS
639.Praksa - PBFpbf.hrSAML
640.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
641.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
642.Praksa - TTFfoi.hrCAS
643.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
644.Praksa FFZGffzg.hrCAS
645.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
646.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
647.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
648.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
649.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
650.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
651.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
652.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
653.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
654.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
655.Produkcijska Wordpress stranica OŠ Matije Petra Katančića Valpovoskole.hrSAML
656.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
657.Program za praćenje studentskih praksiunist.hrSAML
658.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
659.Prometna učilicacarnet.hrSAML
660.PROPYXpro-mil.hrSAML
661.Proxy - bazepravo.hrSAML
662.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
663.Računalni klaster za potrebe Isabella radionicesrce.hrOIDC
664.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
665.Registar resursasrce.hrSAML
666.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
667.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
668.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
669.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
670.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
671.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
672.Repozitorij Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"bfm.hrSAML
673.Repozitorij koda sustava NCC Hrvatskasrce.hrSAML
674.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
675.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
676.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
677.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
678.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
679.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
680.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
681.Riteh indeks - razvojno okruženjeuniri.hrSAML
682.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
683.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
684.Scriptrunnercarnet.hrSAML
685.Setcor Geant Customer Portalsetcor.hrSAML
686.Sketchpadcarnet.hrSAML
687.SPEEDirb.hrSAML
688.Spot.oneSAML
689.Srce eduMeetsrce.hrOIDC
690.Srce osTicketsrce.hrCAS
691.SRCE RAsrce.hrSAML
692.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
693.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
694.SSP stres testsrce.hrSAML
695.Stari web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
696.STATUSweb MEDRI - web aplikacijauniri.hrSAML, OIDC
697.STEM stipendijemzos.hrSAML
698.Stemi LabOIDC
699.Stručna praksafpz.hrCAS
700.Stručna praksa - Geotehnički Fakultet - Sveučilište u Zagrebugfv.hrCAS
701.Stručna praksa na Građevinskom fakultetugrad.hrSAML
702.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
703.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
704.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
705.sup-sandboxsrce.hrSAML
706.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
707.Sustav Matomo - Devsrce.hrSAML, OIDC
708.Sustav Moodle za potrebe projekta CroQCIsrce.hrSAML
709.Sustav OsTicket - produkcijasrce.hrSAML, OIDC
710.Sustav OsTicket - testsrce.hrSAML, OIDC
711.Sustav prijava na web forme Ministarstva znanosti i obrazovanjamzos.hrSAML
712.Sustav Puhsrce.hrSAML
713.Sustav Wazuhsrce.hrOIDC
714.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programauniri.hrSAML
715.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programauniri.hrSAML
716.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakauniri.hrSAML
717.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
718.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
719.Sustav za digitalno obrazovanjeskole.hrSAML
720.Sustav za e-učenje SUMARUM Sveučilišta u Mostarusum.baSAML
721.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
722.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
723.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
724.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
725.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
726.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
727.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
728.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
729.sys.backupcarnet.hrSAML
730.sys.dnscarnet.hrSAML
731.sys.monitorcarnet.hrSAML
732.sys.portalcarnet.hrSAML
733.Šah uz školusahklube4.hrSAML
734.Šestarirb.hrSAML
735.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
736.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
737.Tempus OPUSunizg.hrSAML
738.UFRI ISVUuniri.hrSAML
739.Ugovoristucsb.hrSAML
740.UNIPU Konto portal za djelatnikeunipu.hrSAML
741.UNIRI Evidencija Radnog Vremenauniri.hrSAML
742.Vidra javni testsrce.hrSAML
743.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
744.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
745.voopIXcarnet.hrSAML
746.VPN - bazepravo.hrSAML
747.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
748.WeaPay - digitalni studentski novčanikwea.systemsOIDC
749.Web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
750.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
751.Web aplikacija Baza poduzećaSAML
752.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
753.Web aplikacija HASS za prijavu i registraciju studenata na akademska sportska natjecanjaunisport.hrSAML
754.Web aplikacija KBSD-akbsd.hrCAS
755.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
756.Web aplikacija upisi.pmf.hrpmf.hrSAML, OIDC
757.Web aplikacija za e-sjedniceuniri.hrOIDC
758.Web aplikacija za alumnije PMFpmf.hrSAML
759.Web aplikacija za e-sjedniceunicath.hrOIDC
760.Web aplikacija za evidenciju izvođenja nastavepmfst.hrSAML
761.Web aplikacija za generiranje zadataka i zadaćaskole.hrOIDC
762.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
763.Web aplikacija za izdavanje studentskih ugovora - SC Rijekascri.hrSAML
764.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
765.Web aplikacija za karijerni centar PMFpmf.hrSAML
766.Web aplikacija za podršku nabave računalne opremevef.hrSAML
767.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
768.Web aplikacija za praćenje izvedbe stručne praksevevu.hrSAML
769.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
770.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
771.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
772.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
773.Web aplikacija za stručne prakse - FSB Zagrebfsb.hrSAML
774.Web aplikacija za stručne prakse - PMF Zagrebpmf.hrSAML
775.Web aplikacija za studentescka.hrSAML
776.Web aplikacija za upis semestrapmf.hrSAML
777.Web aplikacija za upis u knjižnice u sustavu Crolistsvkst.hrSAML
778.Web aplikacija za upravljanje provođenjem stručne prakse studenata Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
779.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
780.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
781.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
782.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
783.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
784.Web Fakulteta prirodnih znanosti u Puliunipu.hrSAML
785.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
786.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
787.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
788.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
789.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
790.Web FKIT-afkit.hrSAML
791.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
792.Web Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
793.Web i intranet Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
794.Web i intranet Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
795.Web Istarskog veleučilištaiv.hrSAML
796.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
797.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
798.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
799.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
800.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
801.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
802.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
803.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
804.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
805.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
806.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
807.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniuniri.hrSAML
808.Web sjedište Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
809.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
810.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
811.Web sjedište wiki servisa Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebuffrz.hrSAML
812.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
813.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
814.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
815.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
816.Web stranica Odjela za matematiku Svečilišta u Osijekuunios.hrSAML
817.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
818.Web stranice Fakulteta hrvatskih studijafhs.hrSAML
819.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
820.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
821.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
822.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
823.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
824.Web Sveučilišne knjižnice u Puliunipu.hrSAML
825.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
826.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
827.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
828.Web Tehničkog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
829.Web Znanstveno-tehnološkog instituta VISIOunipu.hrSAML
830.Web-aplikacija AGR online upisiagr.hrCAS
831.Web-aplikacija AGR za plaćanjeagr.hrCAS
832.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML, CAS
833.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
834.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planuniri.hrOIDC
835.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planunicath.hrOIDC
836.Web-aplikacija koja prati prisutnost studenata na nastaviaspira.hrSAML, CAS
837.Web-aplikacija Matematičkog odsjeka PMF-a za predaju i evaluaciju studentskih zadaćapmf.hrSAML
838.Web-aplikacija Metelwin za prikaz kataloga knjižnica.foi.hrSAML
839.Web-aplikacija PMF-a za administraciju projekatapmf.hrSAML
840.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
841.Web-aplikacija studenti.hr za razmjenu studentskih materijalaSAML
842.Web-aplikacija za evidenciju prisustva učenika na praktičnoj nastaviasoo.hrSAML
843.Web-aplikacija za Natjecateljsko programiranjefer.hrSAML
844.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
845.Web-aplikacija za prijavu na HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
846.Webaplikacija Potresgrad.hrSAML
847.WebArgosypmf.hrSAML
848.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
849.WebMailcarnet.hrFWS
850.Wiki Fakulteta hrvatskih studijafhs.hrSAML
851.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML
852.Zbirke Hrvatskog arhiva webansk.hrSAML