Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1."Web aplikacija za tajno glasanje Instituta Ivo Pilar"pilar.hrSAML
2.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
3.AAI@EduHr autentifikacija za Veleučilište u Viroviticivuv.hrSAML
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
5.AAI@EduHr websrce.hrSAML
6.Academio - web aplikacija za izradu rasporedakif.hrSAML
7.Academio DEVefos.hrOIDC
8.Academio EFOSefos.hrOIDC
9.Academio KIFkif.hrOIDC
10.Academio SFZGsfzg.hrOIDC
11.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
12.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
13.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
14.Adobe Connect 9 - test upgradecarnet.hrSAML
15.alfa.ffzg.hr (BigBlueButton videkonferencijski poslužitelj)ffzg.hrCAS
16.AlumniMEFSTmefst.hrOIDC
17.Anketa@IDIidi.hrSAML
18.Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
19.Aplikacija Asistent Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
20.Aplikacija Urudžbeni i pismohranasrce.hrSAML
21.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
22.Aplikacija za certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
23.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
24.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
25.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
26.Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
27.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
28.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
29.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
30.Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnostiffst.hrCAS
31.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
32.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
33.Aplikacija za upravljanje subjektima u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
34.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
35.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
36.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
37.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
38.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
39.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
40.Apuri Isvuuniri.hrSAML
41.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
42.Arhivska web aplikacija za Moodle tečajeve u 2022 godinicarnet.hrSAML
43.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
44.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
45.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
46.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
47.AZOO natjecanjaazoo.hrOIDC
48.Baltazarirb.hrSAML
49.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
50.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
51.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
52.Baza projekataagr.hrCAS
53.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
54.Bazvuka - zvučna baza govoraffzg.hrSAML
55.Box@IRB - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekairb.hrSAML
56.Broj studenatasrce.hrSAML
57.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
58.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
59.CARNET aerocarnet.hrSAML
60.CARNET aero - predprodukcijacarnet.hrSAML
61.CARNET Arhiva-2021 Loomencarnet.hrSAML
62.CARNet Libarcarnet.hrSAML
63.CARNet Loomencarnet.hrSAML
64.CARNet Moodle MOOC - Arhivacarnet.hrSAML
65.CARNet Remailercarnet.hrSAML
66.CARNet RTcarnet.hrSAML
67.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
68.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
69.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
70.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
71.CAS za CPEU BBB analitikuffzg.hrCAS
72.CERES Web aplikacija za menadžment korištenja opremepfst.hrSAML
73.Chat servis za IRBirb.hrSAML
74.CLARIN repozitorijffzg.hrSAML
75.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
76.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
77.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
78.Confluence i Jira - srcehr.atlasian.netsrce.hrSAML
79.CRM sustavcarnet.hrFWS
80.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
81.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
82.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
83.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
84.CroRIS Analitikasrce.hrSAML
85.CroRIS Portalsrce.hrSAML
86.CroRIS Projektisrce.hrSAML
87.CroRIS web aplikacija službenih evidencija MZOsrce.hrSAML
88.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
89.CroRIS web aplikacija za upravljanje opremom i uslugamasrce.hrSAML
90.CroRIS web aplikacija za upravljanje osobamasrce.hrSAML
91.CroRIS web aplikacija za upravljanje ustanovamasrce.hrSAML
92.CROSBIirb.hrSAML
93.CROSBI Adminirb.hrSAML
94.CROSBI Frontirb.hrSAML
95.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
96.CROSSDA Dataverseffzg.hrSAML
97.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
98.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
99.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
100.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
101.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole ARCAvisokaskolaarca.hrSAML
102.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvisokaskolaarca.hrSAML
103.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
104.Dabar - Digitalni repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
105.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
106.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za turizamiztzg.hrSAML
107.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
108.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
109.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
110.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
111.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
112.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
113.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
114.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
115.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
116.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
117.Dabar - Fakultet filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
118.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
119.Dabar - Hrvatski iseljenički tisakffzg.hrSAML
120.Dabar - Hrvatski veterinarski institutveinst.hrSAML
121.Dabar - IMI DATAimi.hrSAML
122.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
123.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
124.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
125.Dabar - karaka-test.srce.hrsrce.hrSAML
126.Dabar - karaka10.srce.hrsrce.hrSAML
127.Dabar - karaka7.srce.hrsrce.hrSAML
128.Dabar - karaka8.srce.hrsrce.hrSAML
129.Dabar - karaka9.srce.hrsrce.hrSAML
130.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
131.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
132.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
133.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
134.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
135.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
136.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
137.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
138.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
139.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
140.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
141.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
142.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
143.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
144.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
145.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
146.Dabar - Repozitorij Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
147.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
148.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
149.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
152.Dabar - REPOZITORIJ EFFECTUS VELEUČILIŠTEvsfp.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Fakulteta dentalne medicine: Repozitorij FDMRIuniri.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij instituta za oceanografiju i ribarstvo, Splitizor.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Instituta za poljoprivredu i turizamiptpo.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Kliničke bolnice Merkurkb-merkur.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Splitkbsplit.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Klinike za dječje bolesti Zagrebkdb.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Opće županijske bolnice Požegapozeska-bolnica.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij PILARpilar.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
215.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
216.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
217.Dabar - Repozitorij radova Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuarhitekt.hrSAML
218.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
219.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
220.Dabar - Repozitorij Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu - Sveučilište Slavonski brodunisb.hrSAML
221.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositoryuniri.hrSAML
222.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
223.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
224.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
225.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
226.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
227.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
228.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
229.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
230.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
231.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
232.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
233.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
234.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
235.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
236.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
237.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
238.Dabar - Repozitorij UNISBunisb.hrSAML
239.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
240.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
241.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
242.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
243.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Viroviticivuv.hrSAML
244.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
245.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNunivern.hrSAML
246.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
247.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
248.Dabar - Repozitorij Visoke škole Ivanić-Gradvsig.hrSAML
249.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskiepsz.hrSAML
250.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
251.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
252.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
253.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
254.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
255.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
256.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
257.Dabar - Repozitorij znanstvenih i stručnih radova Hrvatskog Crvenog križahck.hrSAML
258.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB) repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
259.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
260.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSAML
261.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSAML
262.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSAML
263.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSAML
264.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSAML
265.Dabar - STIN repozitorijstin.hrSAML
266.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
267.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
268.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
269.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
270.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
271.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
272.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
273.DEMLASgeof.hrSAML
274.Demo aplikacija za registraciju drugog faktora višestupanjske autentikacijesrce.hrSAML
275.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
276.Digitalna zrelost E-školecarnet.hrCAS
277.Digitalna zrelost E-škole - FOIfoi.hrCAS
278.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
279.Digitalni repozitorij dokumenataracunarstvo.hrSAML, OIDC
280.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
281.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
282.Dodjeljivanje dvo-faktorske autentikacije za djelatnike Srcasrce.hrSAML
283.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
284.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
285.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-eIDsrce.hrSAML
286.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-FIDOsrce.hrSAML
287.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP AAI@EduHr Gatewaysrce.hrSAML
288.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP infobib Gateway uniri.hr SZsrce.hrSAML
289.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija TOTPsrce.hrSAML
290.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija YubiKeysrce.hrSAML
291.e-Maticecarnet.hrFWS
292.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
293.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
294.e-Savjetovanja Agronomski fakultetagr.hrSAML
295.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
296.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
297.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSAML
298.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSAML
299.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
300.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
301.e-učenje VuKavuka.hrSAML
302.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanovecarnet.hrSAML, OIDC
303.e.udzbenikSAML
304.ECTS katalogagr.hrSAML
305.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
306.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
307.eduAdresarsrce.hrSAML
308.eduAdresar adminsrce.hrSAML
309.Eduplanunist.hrSAML
310.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
311.EduplanHKSunicath.hrOIDC
312.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
313.EduPlanPFRijekauniri.hrSAML
314.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
315.Edutorijcarnet.hrSAML
316.EFRI e-referadaefri.hrSAML
317.EFRI ISVURIefri.hrSAML
318.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
319.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
320.EFZGIzborniefzg.hrSAML
321.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
322.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
323.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
324.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
325.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
326.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
327.ERM Venture - softver za upravljanje rizicimahera.baSAML
328.eTURmzos.hrSAML
329.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
330.Evidencija nasiljasrce.hrSAML
331.F-Ticks websrce.hrSAML
332.FEPA-clientfer.hrOIDC
333.FER natprofer.hrSAML
334.FFRI ISVUuniri.hrSAML
335.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
336.FKIT e-Referadafkit.hrSAML
337.FOI Demo Anketafoi.hrSAML, CAS
338.FOI Eventsfoi.hrSAML
339.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
340.FTHM ISVURIuniri.hrSAML
341.Fulir DATAirb.hrSAML
342.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
343.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
344.G Suite za Dubrovačke knjižnicedkd.hrSAML
345.G Suite za Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebufer.hrSAML
346.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
347.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
348.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
349.G Suite za Institut za arheologijuiarh.hrSAML
350.G Suite za Institut za hrvatski jezik i jezikoslovljeihjj.hrSAML
351.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
352.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
353.G Suite za Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
354.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
355.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
356.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
357.G Suite za Sveučilište u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
358.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
359.G suite za unizd.hrunizd.hrSAML
360.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
361.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
362.Galaxy develsrce.hrOIDC
363.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
364.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
365.GFOS vijećegfos.hrSAML
366.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
367.Gitlab serverunipu.hrSAML
368.Gitlab server 2unipu.hrSAML, OIDC
369.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
370.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
371.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
372.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
373.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
374.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
375.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
376.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
377.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
378.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
379.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
380.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
381.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
382.Google Workspace for Education za Istarsko veleučilišteiv.hrSAML
383.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
384.HMD - Online Natjecanjamatematika.hrSAML
385.HR-ZOO - VDC Portalsrce.hrSAML
386.HR-ZOO.CSNIsrce.hrSAML
387.Hrčak - administratorska sučelja - ASunizg.hrSAML
388.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
389.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
390.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
391.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina 1srce.hrSAML
392.Hrčak administratorsko sučeljeunizg.hrSAML
393.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
394.HRZOO Openstack - Faust Vrancicsrce.hrOIDC
395.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
396.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSAML
397.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
398.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
399.Informacijski sustav za elektroničko glasovanjeuniri.hrSAML
400.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
401.Interna Wordpress inačica za nastavu informatike OŠ Matije Petra Katančićaskole.hrSAML
402.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
403.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
404.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
405.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
406.Interni informacijski servisi i sustavi Srca - testsrce.hrSAML
407.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
408.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
409.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
410.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
411.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
412.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
413.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
414.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
415.Interni web Srcasrce.hrSAML
416.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
417.Intranet Pravnog fakulteta u Splitupravst.hrSAML
418.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
419.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
420.IRB rezervacijeirb.hrSAML
421.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML, OIDC
422.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
423.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
424.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
425.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
426.ISVU RI - FDMRIuniri.hrSAML
427.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
428.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
429.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
430.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
431.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
432.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
433.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
434.Izrada paketa stribor.srce.hrsrce.hrSAML
435.IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržajeprofil-klett.hrSAML, OIDC
436.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
437.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
438.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
439.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS, OIDC
440.JupyterLab devel servisisrce.hrSAML, OIDC
441.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
442.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
443.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
444.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
445.Katalog studenata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
446.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML, OIDC
447.Kolegiosrce.hrSAML
448.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
449.Konto webunist.hrSAML
450.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
451.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
452.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
453.Learn@FOIfoi.hrCAS
454.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
455.Lex pravospravos.hrSAML
456.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
457.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
458.LimeSurvey2srce.hrSAML
459.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
460.Loomen integracijecarnet.hrSAML
461.Mailman3 instalacija - produkcijasrce.hrOIDC
462.Mailman3 instalacija na neumijkusrce.hrOIDC
463.mCARNetcarnet.hrSAML
464.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
465.Meduzacarnet.hrSAML
466.MefZgPhDmef.hrSAML
467.MefZgSenmef.hrSAML
468.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
469.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
470.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
471.Microsoft Imagine Mathos repozitorijunios.hrSAML
472.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
473.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
474.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
475.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
476.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
477.Microsoft office 365 za korisnike gkzd.hrgkzd.hrSAML
478.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
479.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
480.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebualu.hrSAML
481.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
482.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
483.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
484.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
485.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
486.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijekufoozos.hrSAML
487.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
488.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
489.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofskog fakulteta u Osijekuffos.hrSAML
490.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
491.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
492.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijekgfos.hrSAML
493.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
494.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
495.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
496.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
497.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
498.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
499.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
500.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
501.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
502.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
503.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za oceanografiju i ribarsvo, Splitizor.hrSAML
504.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
505.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
506.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
507.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
508.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kliničke bolnice "Sveti Duh"kbsd.hrSAML
509.Microsoft Office 365 za korisnike iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krležalzmk.hrSAML
510.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
511.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
512.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
513.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
514.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
515.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
516.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pomorskog fakulteta Splitpfst.hrSAML
517.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
518.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
519.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
520.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
521.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
522.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
523.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučko otvoreno učilište Novakpounovak.hrSAML
524.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
525.Microsoft Office 365 za korisnike iz Staroslavenskog institutastin.hrSAML
526.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
527.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
528.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
529.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
530.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
531.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
532.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultetttf.hrSAML
533.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta ui Slavonskom Broduunisb.hrSAML
534.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
535.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
536.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
537.Microsoft Office 365 za korisnike iz šumarskog institutasumins.hrSAML
538.Microsoft Office 365 za korisnike iz Učilišta MAestrouciliste-maestro.hrSAML
539.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
540.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
541.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
542.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
543.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
544.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
545.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
546.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
547.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
548.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
549.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
550.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
551.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
552.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
553.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
554.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
555.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
556.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
557.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
558.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
559.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
560.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
561.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
562.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
563.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
564.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
565.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
566.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
567.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
568.MojAAI razvojsrce.hrSAML
569.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
570.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
571.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
572.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
573.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
574.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
575.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
576.moodle_testunipu.hrSAML
577.Mreža e-školecarnet.hrSAML
578.Mrežna stranica Institut za oceanografiju i ribarstvoizor.hrSAML
579.Mrkve Fizikaunios.hrSAML
580.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
581.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
582.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
583.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
584.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
585.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
586.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
587.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
588.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
589.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
590.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
591.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
592.Nadzorni sustav Grafana - testsrce.hrSAML, OIDC
593.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
594.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
595.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
596.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
597.NISpVUcarnet.hrFWS
598.NSZ.hrnsz.hrSAML
599.NSZVO Izborinsz.hrSAML
600.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
601.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
602.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
603.Okolina za predmet ARISfer.hrOIDC
604.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
605.OnlyFaxonlyfax.hrOIDC
606.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
607.PAR Moodlepar.hrSAML
608.Pfri Isvuuniri.hrSAML
609.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
610.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
611.PMFST-Javna nabavapmfst.hrSAML
612.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
613.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
614.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
615.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
616.Praksa - AGRagr.hrCAS
617.Praksa - EFRIefri.hrSAML, CAS
618.Praksa - EFSTefst.hrSAML
619.Praksa - FKITfkit.hrSAML, CAS
620.Praksa - GRFgrf.hrCAS
621.Praksa - PBFpbf.hrSAML
622.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
623.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
624.Praksa - TTFfoi.hrCAS
625.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
626.Praksa FFZGffzg.hrCAS
627.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
628.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
629.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
630.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
631.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
632.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
633.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
634.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
635.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
636.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
637.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
638.Program za praćenje studentskih praksiunist.hrSAML
639.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
640.Prometna učilicacarnet.hrSAML
641.PROPYXpro-mil.hrSAML
642.Proxy - bazepravo.hrSAML
643.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
644.Računalni klaster za potrebe Isabella radionicesrce.hrOIDC
645.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
646.Registar resursasrce.hrSAML
647.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
648.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
649.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
650.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
651.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
652.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
653.Repozitorij koda sustava NCC Hrvatskasrce.hrSAML
654.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
655.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
656.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
657.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
658.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
659.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
660.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
661.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
662.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
663.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
664.Scriptrunnercarnet.hrSAML
665.Setcor Geant Customer Portalsetcor.hrSAML
666.Sketchpadcarnet.hrSAML
667.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
668.SPEEDirb.hrSAML
669.Spot.oneSAML
670.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSAML
671.Srce eduMeetsrce.hrOIDC
672.Srce osTicketsrce.hrCAS
673.SRCE RAsrce.hrSAML
674.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
675.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
676.SSP stres testsrce.hrSAML
677.Stari web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
678.STEM stipendijemzos.hrSAML
679.Stemi LabOIDC
680.Stručna praksafpz.hrCAS
681.Stručna praksa - Geotehnički Fakultet - Sveučilište u Zagrebugfv.hrCAS
682.Stručna praksa na Građevinskom fakultetugrad.hrSAML
683.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
684.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
685.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
686.sup-sandboxsrce.hrSAML
687.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
688.Sustav Matomo - Devsrce.hrSAML, OIDC
689.Sustav Moodle za potrebe projekta CroQCIsrce.hrSAML
690.Sustav OsTicket - produkcijasrce.hrSAML, OIDC
691.Sustav OsTicket - testsrce.hrSAML, OIDC
692.Sustav prijava na web forme Ministarstva znanosti i obrazovanjamzos.hrSAML
693.Sustav Puhsrce.hrSAML
694.Sustav Wazuhsrce.hrOIDC
695.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
696.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
697.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
698.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
699.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
700.Sustav za e-učenje SUMARUM Sveučilišta u Mostarusum.baSAML
701.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
702.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca - razvojsrce.hrSAML
703.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
704.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
705.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
706.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
707.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
708.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
709.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
710.sys.backupcarnet.hrSAML
711.sys.dnscarnet.hrSAML
712.sys.monitorcarnet.hrSAML
713.sys.portalcarnet.hrSAML
714.Šah uz školusahklube4.hrSAML
715.Šestarirb.hrSAML
716.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
717.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
718.Tempus OPUSunizg.hrSAML
719.UFRI ISVUuniri.hrSAML
720.Ugovoristucsb.hrSAML
721.UNIPU Konto portal za djelatnikeunipu.hrSAML
722.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
723.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
724.voopIXcarnet.hrSAML
725.VPN - bazepravo.hrSAML
726.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
727.WeaPay - digitalni studentski novčanikwea.systemsOIDC
728.Web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
729.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
730.Web aplikacija Baza poduzećaSAML
731.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
732.Web aplikacija HASS za prijavu i registraciju studenata na akademska sportska natjecanjaunisport.hrSAML
733.Web aplikacija KBSD-akbsd.hrCAS
734.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
735.Web aplikacija upisi.pmf.hrpmf.hrSAML, OIDC
736.Web aplikacija za alumnije PMFpmf.hrSAML
737.Web aplikacija za evidenciju izvođenja nastavepmfst.hrSAML
738.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
739.Web aplikacija za izdavanje studentskih ugovora - SC Rijekascri.hrSAML
740.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
741.Web aplikacija za karijerni centar PMFpmf.hrSAML
742.Web aplikacija za podršku nabave računalne opremevef.hrSAML
743.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
744.Web aplikacija za praćenje izvedbe stručne praksevevu.hrSAML
745.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
746.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
747.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
748.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
749.Web aplikacija za stručne prakse - FSB Zagrebfsb.hrSAML
750.Web aplikacija za stručne prakse - PMF Zagrebpmf.hrSAML
751.Web aplikacija za upis semestrapmf.hrSAML
752.Web aplikacija za upis u knjižnice u sustavu Crolistsvkst.hrSAML
753.Web aplikacija za upravljanje provođenjem stručne prakse studenata Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
754.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
755.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
756.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
757.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
758.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
759.Web Fakulteta prirodnih znanosti u Puliunipu.hrSAML
760.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
761.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
762.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
763.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
764.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
765.Web FKIT-afkit.hrSAML
766.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
767.Web Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
768.Web i intranet Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
769.Web i intranet Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
770.Web Istarskog veleučilištaiv.hrSAML
771.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
772.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
773.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
774.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
775.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
776.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
777.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
778.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
779.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
780.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
781.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
782.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
783.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
784.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
785.Web sjedište wiki servisa Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebuffrz.hrSAML
786.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
787.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
788.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
789.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
790.Web stranica Odjela za matematiku Svečilišta u Osijekuunios.hrSAML
791.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
792.Web stranice Fakulteta hrvatskih studijahrstud.hrSAML
793.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
794.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
795.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
796.Web stranice Vijeća Odjela za fiziku Osijekunios.hrSAML
797.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
798.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
799.Web Sveučilišne knjižnice u Puliunipu.hrSAML
800.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
801.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
802.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
803.Web Tehničkog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
804.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
805.Web Znanstveno-tehnološkog instituta VISIOunipu.hrSAML
806.Web-aplikacija AGR online upisiagr.hrCAS
807.Web-aplikacija AGR za plaćanjeagr.hrCAS
808.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
809.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
810.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planuniri.hrOIDC
811.Web-aplikacija koja prati prisutnost studenata na nastaviaspira.hrSAML, CAS
812.Web-aplikacija Matematičkog odsjeka PMF-a za predaju i evaluaciju studentskih zadaćapmf.hrSAML
813.Web-aplikacija PMF-a za administraciju projekatapmf.hrSAML
814.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
815.Web-aplikacija za Natjecateljsko programiranjefer.hrSAML
816.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
817.Web-aplikacija za prijavu HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
818.Webaplikacija Potresgrad.hrSAML
819.WebArgosypmf.hrSAML
820.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
821.WebMailcarnet.hrFWS
822.Wiki Fakulteta hrvatskih studijahrstud.hrSAML
823.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML
824.Zbirke Hrvatskog arhiva webansk.hrSAML