Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
2.A1 PPK autorizacijacarnet.hrSAML
3.AAI Devsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hrvsmti.hrSAML
5.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
6.AAI@EduHr websrce.hrSAML
7.Abuse obradacarnet.hrFWS
8.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSAML
9.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
10.Administracijsko sučelje za ISSP REST APImzos.hrSAML
11.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
12.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
13.Adobe Connect Pro 10 (SAML native)carnet.hrSAML
14.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
15.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
16.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
17.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
18.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
19.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
20.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
21.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
22.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
23.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
24.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
25.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
26.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
27.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
28.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
29.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
30.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
31.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
32.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
33.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
34.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
35.Baltazarirb.hrSAML
36.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
37.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
38.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
39.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
40.Broj studenatasrce.hrSAML
41.CAP AAIsrce.hrSAML
42.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
43.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
44.CARNet Libarcarnet.hrSAML
45.CARNet LMScarnet.hrSAML
46.CARNet Loomencarnet.hrSAML
47.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSAML
48.CARNet Remailercarnet.hrSAML
49.CARNet RTcarnet.hrSAML
50.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
51.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
52.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
53.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
54.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
55.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
56.CIP-Webtvz.hrSAML
57.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
58.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
59.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSAML
60.CRM sustavcarnet.hrFWS
61.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
62.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
63.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
64.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
65.CROSBIirb.hrSAML
66.CROSBI Adminirb.hrSAML
67.CROSBI Frontirb.hrSAML
68.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
69.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
70.CUC webcarnet.hrSAML
71.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
72.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
73.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
74.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvsikmp.hrSAML
75.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
76.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
77.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
78.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
79.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
80.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
81.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSAML
82.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
83.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSAML
84.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
85.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
86.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
87.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
88.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSAML
89.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
90.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
91.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
92.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
93.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
94.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
95.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
96.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
97.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
98.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
99.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
100.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
101.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
102.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
103.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
104.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
105.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
106.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
107.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
108.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
109.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
110.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
111.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
112.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
113.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
114.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
115.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
116.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
117.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
118.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
119.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
120.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
121.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
122.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
123.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
124.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
125.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
126.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
127.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
128.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
129.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
130.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
131.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
132.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
133.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
134.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
135.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
136.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
137.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
138.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
139.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
140.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
141.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
142.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
143.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
144.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
145.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
146.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
147.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
148.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
149.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekufazos.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskivszrinski.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
203.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSAML
204.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
205.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSAML
206.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSAML
207.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSAML
208.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSAML
209.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSAML
210.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
211.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
212.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
213.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebpvzg.hrSAML
214.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
215.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
216.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
217.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
218.DEMLASgeof.hrSAML
219.Dev - AOSIsrce.hrSAML
220.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
221.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
222.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
223.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
224.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
225.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
226.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
227.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
228.e-Knjižnicacarnet.hrSAML
229.e-Maticecarnet.hrFWS
230.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
231.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
232.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
233.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
234.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
235.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSAML
236.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSAML
237.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSAML
238.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
239.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
240.e-učenje VuKavuka.hrSAML
241.e.udzbenikSAML
242.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSAML
243.ECTS katalogagr.hrSAML
244.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
245.edu.hr portalcarnet.hrSAML
246.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSAML
247.eduAdresarsrce.hrSAML
248.eduAdresar adminsrce.hrSAML
249.eduKnjižaracarnet.hrSAML
250.Eduplanunist.hrSAML
251.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
252.EduPlanFFSTSplitffst.hrSAML
253.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
254.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
255.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
256.EduPlanOSSSplitunist.hrSAML
257.EduPlanPFSTSplitpfst.hrSAML
258.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
259.Edupoint tečajevicarnet.hrSAML
260.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
261.Edutorijcarnet.hrSAML
262.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
263.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
264.EFZGIzborniefzg.hrSAML
265.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
266.Elektronički udžbenici – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
267.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
268.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
269.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
270.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
271.eTURmzos.hrSAML
272.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
273.Evidencija studenata RiTehriteh.hrSAML
274.F-Ticks websrce.hrSAML
275.FER natprofer.hrSAML
276.FFRI ISVUffri.hrSAML
277.Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datotekasrce.hrSAML
278.FOI Demo Anketafoi.hrSAML, CAS
279.FOI Eventsfoi.hrSAML
280.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
281.Fulir DATAirb.hrSAML
282.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
283.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
284.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
285.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
286.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
287.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
288.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
289.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
290.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
291.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
292.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
293.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
294.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
295.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
296.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
297.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
298.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
299.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
300.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
301.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
302.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
303.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvub.hrSAML
304.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
305.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
306.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
307.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
308.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
309.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina 1srce.hrSAML
310.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
311.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
312.iLocksrce.hrSAML
313.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSAML
314.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
315.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
316.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
317.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSAML
318.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
319.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
320.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
321.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
322.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
323.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
324.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSAML
325.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
326.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSAML
327.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSAML
328.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSAML
329.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
330.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
331.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSAML
332.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
333.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
334.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
335.Interni web Srcasrce.hrSAML
336.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
337.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
338.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
339.Inventura CARNet opremecarnet.hrSAML
340.IRB rezervacijeirb.hrSAML
341.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML
342.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
343.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
344.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
345.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
346.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
347.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
348.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
349.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijecipravri.hrSAML
350.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
351.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
352.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
353.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
354.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
355.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
356.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
357.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
358.Kolegiosrce.hrSAML
359.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
360.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
361.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
362.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
363.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
364.LimeSurvey2srce.hrSAML
365.login za microsoft OnTheHubzvu.hrSAML
366.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
367.Loomen integracijecarnet.hrSAML
368.mCARNetcarnet.hrSAML
369.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
370.Meduzacarnet.hrSAML
371.Međuknjižnična posudbansk.hrSAML
372.MefZgPhDmef.hrSAML
373.MefZgSenmef.hrSAML
374.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
375.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
376.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
377.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
378.Microsoft Imagine Mathos repozitorijunios.hrSAML
379.Microsoft Office 365microsoft.hrSAML
380.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
381.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
382.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
383.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
384.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u Zagrebugeof.hrSAML
385.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
386.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
387.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetacarnet.hrSAML
388.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
389.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
390.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
391.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
392.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
393.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
394.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
395.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
396.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
397.Microsoft Office 365 za korisnike iz HAZUhazu.hrSAML
398.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
399.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za arheologijuiarh.hrSAML
400.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
401.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
402.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
403.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
404.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
405.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
406.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
407.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
408.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
409.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
410.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
411.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
412.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
413.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
414.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
415.Microsoft Office 365 za korisnike iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatskenszssh.hrSAML
416.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
417.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
418.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
419.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
420.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
421.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
422.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
423.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
424.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijecisvkri.hrSAML
425.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
426.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
427.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
428.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
429.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
430.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
431.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetffzg.hrSAML
432.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
433.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
434.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
435.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
436.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
437.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
438.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
439.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
440.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
441.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
442.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
443.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
444.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
445.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
446.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
447.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
448.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
449.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
450.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
451.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
452.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
453.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
454.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
455.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
456.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
457.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
458.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
459.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
460.Moj CARNetcarnet.hrSAML
461.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
462.Moj oblaksrce.hrSAML
463.Moj oblak sslsrce.hrSAML
464.MojAAI razvojsrce.hrSAML
465.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
466.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
467.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSAML
468.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
469.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
470.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
471.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
472.Mreža e-školecarnet.hrSAML
473.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
474.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSAML
475.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
476.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
477.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
478.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
479.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
480.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
481.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSAML
482.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
483.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
484.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
485.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
486.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
487.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
488.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
489.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSAML
490.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
491.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
492.NCERT wikicarnet.hrSAML
493.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
494.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
495.NISpVUcarnet.hrFWS
496.Novi web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
497.NSZ.hrnsz.hrSAML
498.NSZVO Izborinsz.hrSAML
499.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
500.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
501.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
502.office365.skole.hrcarnet.hrSAML
503.Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Sciencemzos.hrSAML
504.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
505.OrtoFLEXsfsb.hrSAML
506.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
507.OTRS sustav Srcasrce.hrSAML
508.PAR Moodlepar.hrSAML
509.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSAML
510.Perseidsffzg.hrSAML
511.PFST - Isvupluspfst.hrSAML
512.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
513.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
514.Politehnika Pula - wwwpolitehnika-pula.hrSAML
515.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
516.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
517.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
518.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
519.Praksa - EFRIefri.hrSAML
520.Praksa - EFSTefst.hrSAML
521.Praksa - FKITfkit.hrSAML
522.Praksa - PBFpbf.hrSAML
523.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
524.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
525.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
526.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSAML
527.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
528.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
529.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSAML
530.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
531.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
532.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
533.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSAML
534.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
535.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
536.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
537.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
538.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
539.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
540.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
541.Prometna učilicacarnet.hrSAML
542.PROPYXpro-mil.hrSAML
543.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
544.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
545.Registar resursa 2srce.hrSAML
546.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
547.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
548.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
549.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
550.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
551.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
552.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
553.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
554.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
555.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
556.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
557.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
558.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
559.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
560.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
561.Riznicacarnet.hrSAML
562.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
563.Scriptrunnercarnet.hrSAML
564.Sigus - wikicarnet.hrSAML
565.Sketchpadcarnet.hrSAML
566.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
567.SOZIT Redminemzos.hrSAML
568.SPEEDirb.hrSAML
569.Spot.oneSAML
570.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSAML
571.Srce DeskNowsrce.hrCAS
572.Srce osTicketsrce.hrCAS
573.SRCE RAsrce.hrSAML
574.Srce VPSsrce.hrSAML
575.Srce Xen Orchestrasrce.hrSAML
576.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
577.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSAML
578.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
579.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
580.STEM genijalcisfsb.hrSAML
581.STEM stipendijemzos.hrSAML
582.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
583.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
584.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSAML
585.sup-sandboxsrce.hrSAML
586.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
587.Sustav Puhsrce.hrSAML
588.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
589.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
590.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
591.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
592.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
593.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
594.Sustav za praćenje korištenja infrastrukture CRO NGIsrce.hrSAML
595.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
596.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
597.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
598.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
599.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
600.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSAML
601.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
602.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
603.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
604.sys.backupcarnet.hrSAML
605.sys.dnscarnet.hrSAML
606.sys.monitorcarnet.hrSAML
607.sys.portalcarnet.hrSAML
608.Šah uz školusahklube4.hrSAML
609.Šestarirb.hrSAML
610.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
611.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
612.Tempus OPUSunizg.hrSAML
613.Ugovoristucsb.hrSAML
614.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSAML
615.Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
616.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
617.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
618.voopIXcarnet.hrSAML
619.VPN - bazepravo.hrSAML
620.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
621.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
622.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
623.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
624.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
625.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
626.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
627.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
628.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
629.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
630.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
631.Web aplikacija za testiranje Shibboleth konfiguracije pod operativnim sustavom CentOS 7srce.hrSAML
632.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
633.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
634.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
635.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
636.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
637.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
638.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
639.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
640.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
641.Web FKIT-afkit.hrSAML
642.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
643.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
644.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
645.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
646.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
647.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
648.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
649.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
650.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
651.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSAML
652.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
653.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
654.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
655.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
656.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
657.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
658.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
659.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
660.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
661.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
662.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
663.Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
664.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
665.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
666.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
667.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
668.Web Studentskog intranetaunipu.hrSAML
669.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
670.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
671.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
672.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
673.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
674.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
675.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
676.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
677.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
678.WebArgosypmfst.hrSAML
679.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
680.WebEd Democarnet.hrSAML
681.WebEd Demo Windowscarnet.hrSAML
682.WebMailcarnet.hrFWS
683.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML