Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1."Web aplikacija za tajno glasanje Instituta Ivo Pilar"pilar.hrSAML
2.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
3.AAI@EduHr autentifikacija za Veleučilište u Viroviticivuv.hrSAML
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
5.AAI@EduHr websrce.hrSAML
6.Academio - web aplikacija za izradu rasporedakif.hrSAML
7.Academio DEVefos.hrOIDC
8.Academio EFOSefos.hrOIDC
9.Academio KIFkif.hrOIDC
10.Academio MEFOSmefos.hrOIDC
11.Academio SFZGsfzg.hrOIDC
12.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
13.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
14.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
15.Adobe Connect 9 - test upgradecarnet.hrSAML
16.AGR Nastavaagr.hrCAS
17.Alfa kabinetalfa.hrSAML
18.alfa.ffzg.hr (BigBlueButton videkonferencijski poslužitelj)ffzg.hrCAS
19.Anketa@IDIidi.hrSAML
20.Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
21.Aplikacija Asistent Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
22.Aplikacija Urudžbeni i pismohranasrce.hrSAML
23.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
24.Aplikacija za certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
25.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
26.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
27.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
28.Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
29.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
30.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
31.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
32.Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnostiffst.hrCAS
33.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
34.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
35.Aplikacija za upravljanje subjektima u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
36.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
37.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
38.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
39.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
40.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
41.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
42.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
43.Apuri Isvuuniri.hrSAML
44.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
45.Arhivska web aplikacija za Moodle tečajeve u 2022 godinicarnet.hrSAML
46.Aspira SEPIaspira.hrCAS
47.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
48.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
49.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
50.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
51.AZOO natjecanjaazoo.hrOIDC
52.Baltazarirb.hrSAML
53.Baltazar - sustav učenja na daljinu (do ak. godine 2022./2023.)bak.hrSAML
54.Baltazar - sustav učenja na daljinu (testni sustav za ak. godinu 2023./2024.)bak.hrSAML
55.Baltazar - sustav učenja na daljinu za 2023./2024.bak.hrSAML
56.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
57.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
58.Baza projekataagr.hrCAS
59.Baza projekatapharma.hrCAS
60.Baza projekatafsb.hrCAS
61.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
62.Bazvuka - zvučna baza govoraffzg.hrSAML
63.Box@IRB - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekairb.hrSAML
64.Broj studenatasrce.hrSAML
65.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
66.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
67.CARNET aerocarnet.hrSAML
68.CARNET aero - predprodukcijacarnet.hrSAML
69.CARNET Arhiva-2021 Loomencarnet.hrSAML
70.CARNet Libarcarnet.hrSAML
71.CARNet Loomencarnet.hrSAML
72.CARNet Moodle MOOC - Arhivacarnet.hrSAML
73.CARNet Remailercarnet.hrSAML
74.CARNet RTcarnet.hrSAML
75.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
76.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
77.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
78.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
79.CAS za CPEU BBB analitikuffzg.hrCAS
80.CERES Web aplikacija za menadžment korištenja opremepfst.hrSAML
81.Chat servis za IRBirb.hrSAML
82.CLARIN repozitorijffzg.hrSAML
83.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
84.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
85.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
86.Confluence i Jira - srcehr.atlasian.netsrce.hrSAML
87.CRM sustavcarnet.hrFWS
88.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
89.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
90.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
91.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
92.CroRIS Analitikasrce.hrSAML
93.CroRIS Portalsrce.hrSAML
94.CroRIS Projektisrce.hrSAML
95.CroRIS web aplikacija službenih evidencija MZOsrce.hrSAML
96.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
97.CroRIS web aplikacija za upravljanje CROSBI-jemsrce.hrSAML
98.CroRIS web aplikacija za upravljanje časopisimasrce.hrSAML
99.CroRIS web aplikacija za upravljanje događanjimasrce.hrSAML
100.CroRIS web aplikacija za upravljanje opremom i uslugamasrce.hrSAML
101.CroRIS web aplikacija za upravljanje osobamasrce.hrSAML
102.CroRIS web aplikacija za upravljanje patentima i proizvodimasrce.hrSAML
103.CroRIS web aplikacija za upravljanje ustanovamasrce.hrSAML
104.CROSBIirb.hrSAML
105.CROSBI Adminirb.hrSAML
106.CROSBI Frontirb.hrSAML
107.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
108.CROSSDA Dataverseffzg.hrSAML
109.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraalgebra.hrSAML
110.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
111.Dabar - AMZrepsrce.hrSAML
112.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
113.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
114.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Veleučilišta ARCAvelarca.hrSAML
115.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
116.Dabar - Digitalni repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
117.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
118.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za hrvatski jezikihjj.hrSAML
119.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za turizamiztzg.hrSAML
120.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
121.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
122.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
123.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
124.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
125.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
126.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
127.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
128.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
129.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
130.Dabar - Fakultet filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
131.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
132.Dabar - Hrvatska zaklada za znanosthrzz.hrSAML
133.Dabar - Hrvatski iseljenički tisakffzg.hrSAML
134.Dabar - Hrvatski veterinarski institutveinst.hrSAML
135.Dabar - IMI DATAimi.hrSAML
136.Dabar - Inantroinantro.hrSAML
137.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
138.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
139.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
140.Dabar - karaka-test.srce.hrsrce.hrSAML
141.Dabar - karaka10.srce.hrsrce.hrSAML
142.Dabar - karaka7.srce.hrsrce.hrSAML
143.Dabar - karaka8.srce.hrsrce.hrSAML
144.Dabar - karaka9.srce.hrsrce.hrSAML
145.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
146.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
147.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
148.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
149.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
150.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
151.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
152.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
153.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
154.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
155.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
156.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
157.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
158.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
167.Dabar - REPOZITORIJ EFFECTUS VELEUČILIŠTEvsfp.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Evanđeoskog teološkog veleučilištaevtos.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Fakulteta dentalne medicine: Repozitorij FDMRIuniri.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijafhs.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
201.Dabar - repozitorij Instituta za istraživanje migracijaimin.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij instituta za oceanografiju i ribarstvo, Splitizor.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Instituta za poljoprivredu i turizamiptpo.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebuidi.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Kliničke bolnice Merkurkb-merkur.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Splitkbsplit.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij Klinike za dječje bolesti Zagrebkdb.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
215.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
216.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
217.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
218.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
219.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
220.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
221.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
222.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
223.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
224.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
225.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
226.Dabar - Repozitorij Opće županijske bolnice Požegapozeska-bolnica.hrSAML
227.Dabar - Repozitorij PILARpilar.hrSAML
228.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
229.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
230.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
231.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
232.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
233.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
234.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
235.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
236.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
237.Dabar - Repozitorij radova Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuarhitekt.hrSAML
238.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
239.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
240.Dabar - Repozitorij Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu - Sveučilište Slavonski brodunisb.hrSAML
241.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositoryuniri.hrSAML
242.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
243.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
244.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
245.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
246.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
247.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
248.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
249.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
250.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
251.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
252.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
253.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
254.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
255.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
256.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
257.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
258.Dabar - Repozitorij UNISBunisb.hrSAML
259.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
260.Dabar - Repozitorij Veleučilišta PARpar.hrSAML
261.Dabar - Repozitorij Veleučilišta suvremenih informacijskih tehnologija (VSITE-a)vsite.hrSAML
262.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
263.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
264.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
265.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Viroviticivuv.hrSAML
266.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
267.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNunivern.hrSAML
268.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
269.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
270.Dabar - Repozitorij Visoke škole Ivanić-Gradvsig.hrSAML
271.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskiepsz.hrSAML
272.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
273.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
274.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
275.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
276.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
277.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
278.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
279.Dabar - Repozitorij znanstvenih i stručnih radova Hrvatskog Crvenog križahck.hrSAML
280.Dabar - repozitorij.ief.hrief.hrSAML
281.Dabar - RIARH - Repozitorij Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
282.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB) repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
283.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
284.Dabar - STIN repozitorijstin.hrSAML
285.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
286.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
287.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
288.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
289.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
290.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
291.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
292.DEI 2024 GitLabsrce.hrSAML
293.DEMLASgeof.hrSAML
294.Demo aplikacija za registraciju drugog faktora višestupanjske autentikacijesrce.hrSAML
295.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
296.Digitalna zrelost E-školecarnet.hrCAS
297.Digitalna zrelost E-škole - FOIfoi.hrCAS
298.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
299.Digitalni repozitorij dokumenataalgebra.hrSAML, OIDC
300.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
301.Distribucija Microsoftovih proizvoda što ih za potrebe zajednice nabavlja MZOsrce.hrSAML
302.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
303.Dodjeljivanje dvo-faktorske autentikacije za djelatnike Srcasrce.hrSAML
304.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
305.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
306.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-eIDsrce.hrSAML
307.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-FIDOsrce.hrSAML
308.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP AAI@EduHr Gatewaysrce.hrSAML
309.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP infobib Gateway uniri.hr SZsrce.hrSAML
310.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija TOTPsrce.hrSAML
311.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija YubiKeysrce.hrSAML
312.e-Maticecarnet.hrFWS
313.e-platforma za učenjeOIDC
314.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
315.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
316.e-Savjetovanja Agronomski fakultetagr.hrSAML
317.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
318.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
319.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
320.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
321.e-učenje VuKavuka.hrSAML
322.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanovecarnet.hrSAML, OIDC
323.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanove - Admin portalcarnet.hrSAML
324.e.udzbenikSAML
325.ECTS katalogagr.hrSAML
326.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
327.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
328.Edgar UI SPA productionfer.hrOIDC
329.eduAdresarsrce.hrSAML
330.eduAdresar adminsrce.hrSAML
331.Eduplanunist.hrSAML
332.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
333.Eduplan OZSunist.hrOIDC
334.EduplanFGAGlama.hrOIDC
335.EduplanHKSunicath.hrOIDC
336.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
337.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
338.Edutorijcarnet.hrSAML
339.EFRI e-referadauniri.hrSAML
340.EFRI ISVURIuniri.hrSAML
341.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
342.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
343.EFZGIzborniefzg.hrSAML
344.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
345.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
346.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
347.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
348.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
349.ERM Venture - softver za upravljanje rizicimahera.baSAML
350.eTURmzos.hrSAML
351.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
352.Evidencija nasiljasrce.hrSAML
353.F-Ticks websrce.hrSAML
354.FEPA-clientfer.hrOIDC
355.FEPA-web-prodfer.hrOIDC
356.FER natprofer.hrSAML
357.FFRI ISVUuniri.hrSAML
358.FIDIT Aplikacije - Produkcijauniri.hrSAML
359.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
360.FKIT e-Referadafkit.hrSAML
361.FOI BBBfoi.hrOIDC
362.FOI BBB - eksperimentalnofoi.hrOIDC
363.FOI Eventsfoi.hrSAML
364.FOI Zaštita na radufoi.hrSAML
365.FTHM ISVURIuniri.hrSAML
366.Fulir DATAirb.hrSAML
367.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
368.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
369.G Suite za Dubrovačke knjižnicedkd.hrSAML
370.G Suite za Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebufer.hrSAML
371.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
372.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
373.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
374.G Suite za Institut za arheologijuiarh.hrSAML
375.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
376.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
377.G Suite za Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
378.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
379.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
380.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
381.G Suite za Sveučilište u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
382.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
383.G suite za unizd.hrunizd.hrSAML
384.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
385.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
386.Galaxysrce.hrOIDC
387.Galaxy develsrce.hrOIDC
388.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
389.Gauss Box e-learning platforma (PROD)OIDC
390.GFOS vijećegfos.hrSAML
391.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
392.Gitlab serverunipu.hrSAML
393.Gitlab server 2unipu.hrSAML
394.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
395.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
396.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
397.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
398.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
399.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
400.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
401.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
402.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
403.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
404.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
405.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
406.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
407.Google Workspace for Education za Istarsko veleučilišteiv.hrSAML
408.Grafanasrce.hrOIDC
409.GTS sustavasoo.hrSAML
410.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
411.HMD - Online Natjecanjamatematika.hrSAML
412.HR-ZOO - VDC Portalsrce.hrSAML
413.HR-ZOO.CSNIsrce.hrSAML
414.Hrčak - administratorska sučelja - ASsrce.hrSAML
415.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
416.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
417.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
418.Hrčak administratorsko sučeljesrce.hrSAML
419.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
420.HRZOO Openstack - Faust Vrancicsrce.hrOIDC
421.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
422.Infoart MASTERERPefzg.hrSAML
423.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
424.Informacijski sustav za elektroničko glasovanjeuniri.hrSAML
425.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
426.Interna Wordpress inačica za nastavu informatike OŠ Matije Petra Katančićaskole.hrSAML
427.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
428.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
429.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
430.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
431.Interni informacijski servisi i sustavi Srca - testsrce.hrSAML
432.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
433.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
434.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
435.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
436.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
437.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
438.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
439.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
440.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
441.Intranet i javni web Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
442.Intranet Pravnog fakulteta u Splitupravst.hrSAML
443.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
444.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
445.IRB rezervacijeirb.hrSAML
446.ISeVO Portal (visokoobrazovanje.hr)srce.hrSAML
447.ISSP portalsrce.hrSAML, OIDC
448.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
449.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
450.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
451.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
452.ISVU RI - FDMRIuniri.hrSAML
453.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
454.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
455.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
456.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
457.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
458.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
459.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
460.Izrada paketa stribor.srce.hrsrce.hrSAML
461.Izvještajni sustav Srcasrce.hrSAML
462.IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržajeprofil-klett.hrSAML, OIDC
463.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
464.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
465.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
466.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS, OIDC
467.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
468.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
469.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
470.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
471.Katalog studenata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
472.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML, OIDC
473.Kolegiokolegio.hrSAML
474.Kolegio.orgkolegio.hrSAML
475.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
476.Konto webunist.hrSAML
477.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
478.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
479.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
480.Learn@FOIfoi.hrCAS
481.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
482.Lex pravospravos.hrSAML
483.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
484.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
485.LimeSurvey2srce.hrSAML
486.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
487.Loomen integracijecarnet.hrSAML
488.Mailman3 instalacija - produkcijasrce.hrOIDC
489.Mailman3 instalacija na neumijkusrce.hrOIDC
490.mCARNetcarnet.hrSAML
491.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
492.Meduzacarnet.hrSAML
493.MEFST EduPlan (VDC)mefst.hrOIDC
494.MefZgPhDmef.hrSAML
495.MefZgSenmef.hrSAML
496.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
497.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
498.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
499.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
500.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
501.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
502.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
503.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
504.Microsoft office 365 za korisnike gkzd.hrgkzd.hrSAML
505.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
506.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademija za umjetnost i kulturuuaos.hrSAML
507.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
508.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebualu.hrSAML
509.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
510.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
511.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
512.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
513.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
514.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijekufoozos.hrSAML
515.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
516.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
517.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofskog fakulteta u Osijekuffos.hrSAML
518.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
519.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
520.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijekgfos.hrSAML
521.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
522.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
523.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
524.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
525.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
526.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
527.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
528.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
529.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
530.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
531.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za oceanografiju i ribarsvo, Splitizor.hrSAML
532.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
533.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
534.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
535.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
536.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kliničke bolnice "Sveti Duh"kbsd.hrSAML
537.Microsoft Office 365 za korisnike iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krležalzmk.hrSAML
538.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
539.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
540.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
541.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
542.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
543.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
544.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pomorskog fakulteta Splitpfst.hrSAML
545.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
546.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
547.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
548.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
549.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
550.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
551.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučko otvoreno učilište Novakpounovak.hrSAML
552.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
553.Microsoft Office 365 za korisnike iz Staroslavenskog institutastin.hrSAML
554.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
555.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
556.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
557.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
558.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
559.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
560.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultetttf.hrSAML
561.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta ui Slavonskom Broduunisb.hrSAML
562.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
563.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
564.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetffzg.hrSAML
565.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
566.Microsoft Office 365 za korisnike iz šumarskog institutasumins.hrSAML
567.Microsoft Office 365 za korisnike iz Učilišta MAestrouciliste-maestro.hrSAML
568.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
569.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
570.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
571.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
572.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
573.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
574.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
575.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
576.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
577.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
578.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
579.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
580.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
581.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
582.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
583.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
584.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
585.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
586.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
587.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
588.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
589.Microsoft Office 365 za korisnike Tera Tehnopolistera.hrSAML
590.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
591.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
592.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
593.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
594.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
595.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
596.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
597.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
598.MojAAI razvojsrce.hrSAML
599.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
600.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
601.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
602.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
603.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
604.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
605.moodle_testunipu.hrSAML
606.Mreža e-školecarnet.hrSAML
607.Mrežna stranica Institut za oceanografiju i ribarstvoizor.hrSAML
608.Mrkve Fizikaunios.hrSAML
609.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
610.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
611.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
612.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
613.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
614.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
615.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
616.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
617.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
618.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
619.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
620.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
621.Nadzorni sustav Grafana - testsrce.hrSAML, OIDC
622.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
623.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
624.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
625.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
626.NISpVUcarnet.hrFWS
627.NSZ.hrnsz.hrSAML
628.NSZVO Izborinsz.hrSAML
629.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
630.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
631.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
632.Okolina za predmet ARISfer.hrOIDC
633.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
634.Online prijaveOIDC
635.OnlyFaxonlyfax.hrOIDC
636.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
637.PAR Moodlepar.hrSAML
638.Pfri Isvuuniri.hrSAML
639.PFRI-AAI-Loginuniri.hrSAML
640.Platforma za e-učenje RCK Faust – Strojarstvocarnet.hrSAML
641.PMFST-Javna nabavapmfst.hrSAML
642.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
643.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
644.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
645.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
646.Praksa - AGRagr.hrCAS
647.Praksa - EFRIuniri.hrSAML, CAS
648.Praksa - EFSTefst.hrSAML
649.Praksa - FKITfkit.hrSAML, CAS
650.Praksa - GRFgrf.hrCAS
651.Praksa - PBFpbf.hrSAML
652.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
653.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
654.Praksa - TTFfoi.hrCAS
655.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
656.Praksa FFZGffzg.hrCAS
657.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
658.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
659.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
660.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
661.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
662.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
663.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
664.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
665.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
666.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
667.Produkcijska Wordpress stranica OŠ Matije Petra Katančića Valpovoskole.hrSAML
668.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
669.Program za praćenje studentskih praksiunist.hrSAML
670.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
671.Prometna učilicacarnet.hrSAML
672.PROPYXpro-mil.hrSAML
673.Proxy - bazepravo.hrSAML
674.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
675.Računalni klaster za potrebe Isabella radionicesrce.hrOIDC
676.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
677.Registar resursasrce.hrSAML
678.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
679.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
680.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
681.Repozitorij dokumenata mikrokvalifikacijealgebra.hrSAML, OIDC
682.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
683.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
684.Repozitorij Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"bfm.hrSAML
685.Repozitorij koda sustava NCC Hrvatskasrce.hrSAML
686.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
687.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
688.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
689.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
690.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
691.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
692.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
693.Riteh indeks - razvojno okruženjeuniri.hrSAML
694.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
695.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
696.Scriptrunnercarnet.hrSAML
697.Setcor Geant Customer Portalsetcor.hrSAML
698.Sketchpadcarnet.hrSAML
699.SPEEDirb.hrSAML
700.Spot.oneSAML
701.Srce eduMeetsrce.hrOIDC
702.Srce osTicketsrce.hrCAS
703.SRCE RAsrce.hrSAML
704.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
705.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
706.SSP stres testsrce.hrSAML
707.Stari web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
708.STATUSweb MEDRI - web aplikacijauniri.hrSAML, OIDC
709.STEM stipendijemzos.hrSAML
710.Stemi LabOIDC
711.Stručna praksafpz.hrCAS
712.Stručna praksa - Geotehnički Fakultet - Sveučilište u Zagrebugfv.hrCAS
713.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
714.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
715.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
716.sup-sandboxsrce.hrSAML
717.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
718.Sustav Matomo - Devsrce.hrSAML, OIDC
719.Sustav Moodle za potrebe projekta CroQCIsrce.hrSAML
720.Sustav OsTicket - produkcijasrce.hrSAML, OIDC
721.Sustav OsTicket - testsrce.hrSAML
722.Sustav prijava na web forme Ministarstva znanosti i obrazovanjamzos.hrSAML
723.Sustav Puhsrce.hrSAML
724.Sustav Wazuhsrce.hrOIDC
725.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programauniri.hrSAML
726.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programauniri.hrSAML
727.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakauniri.hrSAML
728.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
729.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
730.Sustav za digitalno obrazovanjeskole.hrSAML
731.Sustav za e-učenje SUMARUM Sveučilišta u Mostarusum.baSAML
732.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
733.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
734.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
735.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
736.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
737.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
738.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
739.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
740.sys.backupcarnet.hrSAML
741.sys.dnscarnet.hrSAML
742.sys.monitorcarnet.hrSAML
743.sys.portalcarnet.hrSAML
744.Šah uz školusahklube4.hrSAML
745.Šestarirb.hrSAML
746.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
747.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
748.Tempus OPUSunizg.hrSAML
749.UFRI ISVUuniri.hrSAML
750.Ugovoristucsb.hrSAML
751.UNIPU Konto portal za djelatnikeunipu.hrSAML
752.UNIRI Evidencija Radnog Vremenauniri.hrSAML
753.Unisport sustavunisport.hrSAML
754.Vidra javni testsrce.hrSAML
755.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
756.voopIXcarnet.hrSAML
757.VPN - bazepravo.hrSAML
758.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
759.WeaPay - digitalni studentski novčanikwea.systemsOIDC
760.Web Agencije za znanost i visoko obrazovanjeazvo.hrSAML
761.Web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
762.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
763.Web aplikacija Baza poduzećaSAML
764.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
765.Web aplikacija HASS za prijavu i registraciju studenata na akademska sportska natjecanjaunisport.hrSAML
766.Web aplikacija KBSD-akbsd.hrCAS
767.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
768.Web aplikacija upisi.pmf.hrpmf.hrSAML, OIDC
769.Web aplikacija za e-sjedniceuniri.hrOIDC
770.Web aplikacija za alumnije PMFpmf.hrSAML
771.Web aplikacija za e-sjedniceunicath.hrOIDC
772.Web aplikacija za evidenciju izvođenja nastavepmfst.hrSAML
773.Web aplikacija za generiranje zadataka i zadaćaskole.hrOIDC
774.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
775.Web aplikacija za izdavanje studentskih ugovora - SC Rijekascri.hrSAML
776.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
777.Web aplikacija za izdavanje ugovora o povremenom raduskole.hrSAML
778.Web aplikacija za karijerni centar PMFpmf.hrSAML
779.Web aplikacija za podršku nabave računalne opremevef.hrSAML
780.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
781.Web aplikacija za praćenje izvedbe stručne praksevevu.hrSAML
782.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
783.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
784.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
785.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
786.Web aplikacija za stručne prakse - FSB Zagrebfsb.hrSAML
787.Web aplikacija za stručne prakse - PMF Zagrebpmf.hrSAML
788.Web aplikacija za studentescka.hrSAML
789.Web aplikacija za studentske poslove - FSB Zagrebfsb.hrOIDC
790.Web aplikacija za upis semestrapmf.hrSAML
791.Web aplikacija za upis u knjižnice u sustavu Crolistsvkst.hrSAML
792.Web aplikacija za upravljanje provođenjem stručne prakse studenata Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
793.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
794.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
795.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
796.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
797.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
798.Web Fakulteta prirodnih znanosti u Puliunipu.hrSAML
799.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
800.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
801.Web Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrOIDC
802.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
803.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
804.Web FKIT-afkit.hrSAML
805.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
806.Web Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
807.Web i intranet Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
808.Web i intranet Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
809.Web Istarskog veleučilištaiv.hrSAML
810.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
811.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
812.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
813.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
814.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
815.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
816.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
817.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
818.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
819.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
820.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
821.Web sjedište digitalnog repozitorija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
822.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniuniri.hrSAML
823.Web sjedište Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
824.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
825.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
826.Web sjedište wiki servisa Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebuffrz.hrSAML
827.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
828.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
829.Web sjedište za potrebe komunikacije pružatelja usluge prakse i studenata Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
830.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
831.Web stranica Fakulteta primijenjene matematike i informatike u Osijekuunios.hrSAML
832.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
833.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
834.Web stranice Fakulteta hrvatskih studijafhs.hrSAML
835.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
836.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
837.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
838.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
839.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
840.Web Sveučilišne knjižnice u Puliunipu.hrSAML
841.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
842.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
843.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
844.Web Tehničkog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
845.Web Znanstveno-tehnološkog instituta VISIOunipu.hrSAML
846.Web-aplikacija AGR online upisiagr.hrCAS
847.Web-aplikacija AGR za plaćanjeagr.hrCAS
848.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML, CAS
849.Web-aplikacija e-kurikulumasoo.hrOIDC
850.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
851.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planuniri.hrOIDC
852.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planunicath.hrOIDC
853.Web-aplikacija koja prati prisutnost studenata na nastaviaspira.hrSAML, CAS
854.Web-aplikacija Matematičkog odsjeka PMF-a za predaju i evaluaciju studentskih zadaćapmf.hrSAML
855.Web-aplikacija Metelwin za prikaz kataloga knjižnica.foi.hrSAML
856.Web-aplikacija PMF-a za administraciju projekatapmf.hrSAML
857.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
858.Web-aplikacija studenti.hr za razmjenu studentskih materijalaSAML
859.Web-aplikacija za evidenciju prisustva učenika na praktičnoj nastaviasoo.hrSAML
860.Web-aplikacija za Natjecateljsko programiranjefer.hrSAML
861.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
862.Web-aplikacija za prijavu na HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
863.Web-aplikacija za prijavu na HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
864.Webaplikacija Potresgrad.hrSAML
865.WebArgosypmf.hrSAML
866.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
867.WebMailcarnet.hrFWS
868.Wiki Fakulteta hrvatskih studijafhs.hrSAML
869.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML
870.Zbirke Hrvatskog arhiva webansk.hrSAML