Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
2.A1 PPK autorizacijacarnet.hrSAML
3.AAI Devsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hrvsmti.hrSAML
5.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
6.AAI@EduHr websrce.hrSAML
7.Abuse obradacarnet.hrFWS
8.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSAML
9.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
10.Administracijsko sučelje za ISSP REST APImzos.hrSAML
11.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
12.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
13.Adobe Connect Pro 10 (SAML native)carnet.hrSAML
14.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
15.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
16.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
17.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
18.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
19.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
20.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
21.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
22.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
23.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
24.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
25.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
26.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
27.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
28.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
29.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
30.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
31.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
32.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
33.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
34.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
35.Baltazarirb.hrSAML
36.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
37.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
38.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
39.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
40.Broj studenatasrce.hrSAML
41.CAP AAIsrce.hrSAML
42.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
43.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
44.CARNet Libarcarnet.hrSAML
45.CARNet LMScarnet.hrSAML
46.CARNet Loomencarnet.hrSAML
47.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSAML
48.CARNet Remailercarnet.hrSAML
49.CARNet RTcarnet.hrSAML
50.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
51.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
52.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
53.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
54.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
55.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
56.CIP-Webtvz.hrSAML
57.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
58.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
59.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSAML
60.CRM sustavcarnet.hrFWS
61.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
62.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
63.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
64.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
65.CROSBIirb.hrSAML
66.CROSBI Adminirb.hrSAML
67.CROSBI Frontirb.hrSAML
68.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
69.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
70.CUC webcarnet.hrSAML
71.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
72.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
73.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
74.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvsikmp.hrSAML
75.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
76.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
77.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
78.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
79.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
80.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
81.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSAML
82.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
83.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSAML
84.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
85.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
86.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
87.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
88.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSAML
89.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
90.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
91.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
92.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
93.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
94.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
95.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
96.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
97.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
98.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
99.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
100.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
101.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
102.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
103.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
104.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
105.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
106.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
107.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
108.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
109.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
110.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
111.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
112.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
113.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
114.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
115.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
116.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
117.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
118.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
119.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
120.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
121.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
122.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
123.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
124.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
125.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
126.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
127.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
128.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
129.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
130.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
131.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
132.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
133.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
134.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
135.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
136.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
137.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
138.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
139.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
140.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
141.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
142.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
143.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
144.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
145.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
146.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
147.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
148.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
149.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekufazos.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskivszrinski.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
202.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSAML
203.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
204.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSAML
205.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSAML
206.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSAML
207.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSAML
208.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSAML
209.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
210.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
211.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
212.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebpvzg.hrSAML
213.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
214.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
215.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
216.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
217.DEMLASgeof.hrSAML
218.Dev - AOSIsrce.hrSAML
219.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
220.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
221.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
222.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
223.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
224.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
225.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
226.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
227.e-Knjižnicacarnet.hrSAML
228.e-Maticecarnet.hrFWS
229.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
230.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
231.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
232.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
233.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
234.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSAML
235.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSAML
236.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSAML
237.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
238.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
239.e-učenje VuKavuka.hrSAML
240.e.udzbenikSAML
241.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSAML
242.ECTS katalogagr.hrSAML
243.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
244.edu.hr portalcarnet.hrSAML
245.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSAML
246.eduAdresarsrce.hrSAML
247.eduAdresar adminsrce.hrSAML
248.eduKnjižaracarnet.hrSAML
249.Eduplanunist.hrSAML
250.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
251.EduPlanFFSTSplitffst.hrSAML
252.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
253.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
254.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
255.EduPlanOSSSplitunist.hrSAML
256.EduPlanPFSTSplitpfst.hrSAML
257.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
258.Edupoint tečajevicarnet.hrSAML
259.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
260.Edutorijcarnet.hrSAML
261.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
262.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
263.EFZGIzborniefzg.hrSAML
264.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
265.Elektronički udžbenici – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
266.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
267.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
268.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
269.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
270.eTURmzos.hrSAML
271.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
272.Evidencija studenata RiTehriteh.hrSAML
273.F-Ticks websrce.hrSAML
274.FER natprofer.hrSAML
275.FFRI ISVUffri.hrSAML
276.Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datotekasrce.hrSAML
277.FOI Demo Anketafoi.hrSAML, CAS
278.FOI Eventsfoi.hrSAML
279.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
280.Fulir DATAirb.hrSAML
281.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
282.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
283.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
284.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
285.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
286.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
287.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
288.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
289.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
290.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
291.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
292.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
293.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
294.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
295.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
296.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
297.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
298.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
299.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
300.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
301.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
302.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvub.hrSAML
303.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
304.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
305.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
306.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
307.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
308.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina 1srce.hrSAML
309.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
310.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
311.iLocksrce.hrSAML
312.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSAML
313.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
314.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
315.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
316.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSAML
317.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
318.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
319.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
320.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
321.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
322.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
323.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSAML
324.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
325.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSAML
326.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSAML
327.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSAML
328.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
329.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
330.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSAML
331.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
332.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
333.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
334.Interni web Srcasrce.hrSAML
335.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
336.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
337.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
338.Inventura CARNet opremecarnet.hrSAML
339.IRB rezervacijeirb.hrSAML
340.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML
341.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
342.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
343.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
344.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
345.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
346.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
347.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
348.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijecipravri.hrSAML
349.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
350.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
351.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
352.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
353.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
354.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
355.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
356.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
357.Kolegiosrce.hrSAML
358.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
359.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
360.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
361.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
362.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
363.LimeSurvey2srce.hrSAML
364.login za microsoft OnTheHubzvu.hrSAML
365.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
366.Loomen integracijecarnet.hrSAML
367.mCARNetcarnet.hrSAML
368.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
369.Meduzacarnet.hrSAML
370.Međuknjižnična posudbansk.hrSAML
371.MefZgPhDmef.hrSAML
372.MefZgSenmef.hrSAML
373.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
374.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
375.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
376.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
377.Microsoft Imagine Mathos repozitorijunios.hrSAML
378.Microsoft Office 365microsoft.hrSAML
379.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
380.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
381.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
382.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
383.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u Zagrebugeof.hrSAML
384.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
385.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
386.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetacarnet.hrSAML
387.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
388.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
389.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
390.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
391.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
392.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
393.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
394.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
395.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
396.Microsoft Office 365 za korisnike iz HAZUhazu.hrSAML
397.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
398.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za arheologijuiarh.hrSAML
399.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
400.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
401.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
402.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
403.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
404.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
405.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
406.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
407.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
408.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
409.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
410.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
411.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
412.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
413.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
414.Microsoft Office 365 za korisnike iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatskenszssh.hrSAML
415.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
416.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
417.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
418.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
419.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
420.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
421.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
422.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
423.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijecisvkri.hrSAML
424.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
425.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
426.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
427.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
428.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
429.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
430.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetffzg.hrSAML
431.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
432.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
433.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
434.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
435.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
436.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
437.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
438.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
439.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
440.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
441.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
442.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
443.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
444.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
445.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
446.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
447.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
448.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
449.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
450.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
451.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
452.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
453.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
454.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
455.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
456.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
457.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
458.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
459.Moj CARNetcarnet.hrSAML
460.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
461.Moj oblaksrce.hrSAML
462.Moj oblak sslsrce.hrSAML
463.MojAAI razvojsrce.hrSAML
464.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
465.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
466.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSAML
467.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
468.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
469.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
470.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
471.Mreža e-školecarnet.hrSAML
472.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
473.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSAML
474.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
475.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
476.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
477.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
478.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
479.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
480.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSAML
481.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
482.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
483.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
484.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
485.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
486.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
487.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
488.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSAML
489.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
490.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
491.NCERT wikicarnet.hrSAML
492.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
493.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
494.NISpVUcarnet.hrFWS
495.Novi web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
496.NSZ.hrnsz.hrSAML
497.NSZVO Izborinsz.hrSAML
498.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
499.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
500.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
501.office365.skole.hrcarnet.hrSAML
502.Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Sciencemzos.hrSAML
503.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
504.OrtoFLEXsfsb.hrSAML
505.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
506.OTRS sustav Srcasrce.hrSAML
507.PAR Moodlepar.hrSAML
508.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSAML
509.Perseidsffzg.hrSAML
510.PFST - Isvupluspfst.hrSAML
511.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
512.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
513.Politehnika Pula - wwwpolitehnika-pula.hrSAML
514.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
515.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
516.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
517.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
518.Praksa - EFRIefri.hrSAML
519.Praksa - EFSTefst.hrSAML
520.Praksa - FKITfkit.hrSAML
521.Praksa - PBFpbf.hrSAML
522.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
523.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
524.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
525.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSAML
526.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
527.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
528.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSAML
529.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
530.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
531.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
532.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSAML
533.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
534.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
535.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
536.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
537.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
538.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
539.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
540.Prometna učilicacarnet.hrSAML
541.PROPYXpro-mil.hrSAML
542.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
543.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
544.Registar resursa 2srce.hrSAML
545.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
546.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
547.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
548.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
549.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
550.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
551.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
552.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
553.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
554.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
555.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
556.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
557.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
558.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
559.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
560.Riznicacarnet.hrSAML
561.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
562.Scriptrunnercarnet.hrSAML
563.Sigus - wikicarnet.hrSAML
564.Sketchpadcarnet.hrSAML
565.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
566.SOZIT Redminemzos.hrSAML
567.SPEEDirb.hrSAML
568.Spot.oneSAML
569.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSAML
570.Srce DeskNowsrce.hrCAS
571.Srce osTicketsrce.hrCAS
572.SRCE RAsrce.hrSAML
573.Srce VPSsrce.hrSAML
574.Srce Xen Orchestrasrce.hrSAML
575.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
576.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSAML
577.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
578.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
579.STEM genijalcisfsb.hrSAML
580.STEM stipendijemzos.hrSAML
581.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
582.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
583.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSAML
584.sup-sandboxsrce.hrSAML
585.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
586.Sustav Puhsrce.hrSAML
587.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
588.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
589.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
590.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
591.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
592.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
593.Sustav za praćenje korištenja infrastrukture CRO NGIsrce.hrSAML
594.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
595.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
596.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
597.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
598.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
599.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSAML
600.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
601.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
602.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
603.sys.backupcarnet.hrSAML
604.sys.dnscarnet.hrSAML
605.sys.monitorcarnet.hrSAML
606.sys.portalcarnet.hrSAML
607.Šah uz školusahklube4.hrSAML
608.Šestarirb.hrSAML
609.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
610.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
611.Tempus OPUSunizg.hrSAML
612.Ugovoristucsb.hrSAML
613.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSAML
614.Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
615.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
616.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
617.voopIXcarnet.hrSAML
618.VPN - bazepravo.hrSAML
619.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
620.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
621.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
622.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
623.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
624.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
625.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
626.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
627.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
628.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
629.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
630.Web aplikacija za testiranje Shibboleth konfiguracije pod operativnim sustavom CentOS 7srce.hrSAML
631.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
632.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
633.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
634.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
635.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
636.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
637.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
638.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
639.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
640.Web FKIT-afkit.hrSAML
641.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
642.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
643.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
644.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
645.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
646.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
647.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
648.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
649.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
650.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSAML
651.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
652.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
653.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
654.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
655.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
656.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
657.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
658.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
659.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
660.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
661.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
662.Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
663.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
664.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
665.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
666.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
667.Web Studentskog intranetaunipu.hrSAML
668.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
669.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
670.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
671.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
672.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
673.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
674.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
675.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
676.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
677.WebArgosypmfst.hrSAML
678.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
679.WebEd Democarnet.hrSAML
680.WebEd Demo Windowscarnet.hrSAML
681.WebMailcarnet.hrFWS
682.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML