Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

RIT Croatia - digitalni repozitorij


Opis resursa:

  • Namjena repozitorija bila bi okupljanje i trajno pohranjivanje rezultata znanstveno-istraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada studenata i profesora ustanove RIT Croatia.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • RIT CROATIA

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://repository.acmt.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
displayName
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
o
ou
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Aleks Basanic; E-mail: aleks@acmt.hrNatrag na popis