Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Google Apps za Muzičku akademiju


Opis resursa:

  • Google aplikacije za AAI@Edu korisnike Muzičke akademije (gDisk)

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • G Suite (Google Apps)

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://google.com/a/muza.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.muza.unizg.hr/referada-studentska-sluzba/wifi-aaiedu-office365/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://workspace.google.com/terms/education_privacy/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ured za informatičku podršku MUZA; E-mail: admin@muza.hrNatrag na popis