Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovima


Opis resursa:

  • Web aplikacija za definiranje i upravljanje kontroliranim objektima unutar CroRIS sustava dostupnim isključivo korisnicima s administrativnim ovlastima

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://web.croris.srce.hr/croris-admin

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: CroRIS App Team; E-mail: croris-app@srce.hrNatrag na popis