Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

moodle_test


Opis resursa:

  • Instanca Moodle servera za razna testiranja i interne edukacije

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://unipu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnZa kreiranje moodle accounta
givenNameZa kreiranje moodle accounta
hrEduOrgMailZa kreiranje moodle accounta
hrEduPersonAffiliationZa kreiranje moodle accounta
hrEduPersonOIBZa kreiranje moodle accounta
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDZa kreiranje moodle accounta
hrEduPersonUniqueNumberZa kreiranje moodle accounta
mailZa kreiranje moodle accounta
snZa kreiranje moodle accounta
uidZa kreiranje moodle accounta

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dalibor Fonović; E-mail: dalibor.fonovic@unipu.hrNatrag na popis