Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

MojAAI razvoj


Opis resursa:

 • Resurs za razvoj MojAAI

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • displayName
 • facsimileTelephoneNumber
 • givenName
 • homePostalAddress
 • homeTelephoneNumber
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgMobile
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduOrgPolicyURI
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduOrgURL
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonCardNum
 • hrEduPersonCommURI
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonExtensionNumber
 • hrEduPersonGender
 • hrEduPersonGroupMember
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonPrivacy
 • hrEduPersonProffesionalStatus
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonScienceArea
 • hrEduPersonStaffCategory
 • hrEduPersonStudentCategory
 • hrEduPersonTitle
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • l
 • labeledURI
 • mail
 • mobile
 • o
 • ou
 • postalAddress
 • postalCode
 • roomNumber
 • schacHomeOrganizationType
 • schacUserPresenceID
 • sn
 • street
 • telephoneNumber
 • uid
 • userCertificate

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Miro Mačinković; E-mail: miro.macinkovic@srce.hrNatrag na popis