Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Platforma za e-učenje RCK Faust – Strojarstvo


Opis resursa:

  • Platforma za e-učenje koja omogućuje pristup, provođenje, sudjelovanje i praćenje online programa učenja u sklopu RCK Faust – Strojarstvo

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://eucenje.rck-faust.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://rck-faust.hr/uvjeti-koristenja/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDPodaci iz ovog atributa služe samo za autentifikaciju korisnika, jer je to jedini podatak po kojem možemo napraviti autentifikaciju.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Maja Horvat; E-mail: maja.horvat10@skole.hrNatrag na popis