Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

sys.monitor


Opis resursa:

  • Usluga nadzora poslužitelja

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://sysmonitor.carnet.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://sysmonitor.carnet.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
displayName
hrEduOrgUniqueNumber
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonRole
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
o
ou

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Služba internetskih servisa; E-mail: sspuc@carnet.hrNatrag na popis