Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbenici


Opis resursa:

 • Elektronički udžbenici za korisnike iz Elektrostrojarske škole u Varaždinu

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • PRO-MIL d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://eucenje.ess.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • o
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: PRO-MIL d.o.o. Varaždin; E-mail: udzbenici@pro-mil.hrNatrag na popis