Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za pregled studentskih ugovora


Opis resursa:

  • Web aplikacija za pregled studentskih ugovora

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.scsi.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.scsi.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://www.scsi.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Andrija; E-mail: andrija.surac@gmail.comNatrag na popis