Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeci


Opis resursa:

  • Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene pravri.hr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Microsoft Office 365

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://login.microsoftonline.com

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrg"Identifikacija i autorizacija korisnika u sustavu Office365"
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueID"Identifikacija i autorizacija korisnika u sustavu Office365"

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Paula Čalogović; E-mail: paula.calogovic@uniri.hrNatrag na popis