Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučko otvoreno učilište Novak


Opis resursa:

  • Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Pučko otvoreno učilište Novak

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Microsoft Office 365

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://login.microsoftonline.com

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://login.microsoftonline.com

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://login.microsoftonline.com

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrgIdentifikacija i autorizacija korisnika u sustavu Office365
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDIdentifikacija i autorizacija korisnika u sustavu Office365

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Josip Novak; E-mail: joza16.jn@gmail.comNatrag na popis