Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Okolina za predmet ARIS


Opis resursa:

  • Okolina koja će se koristiti za studentske MLOps projekte. Sadrži više aplikacija / sustava, koje pokrivaju životni ciklus MLOps, poput MLFlow-a, MLServer-a, Seldon Core-a, Prometheusa i slično. Cilj je zaštititi okolinu, te omogućiti studentima da prate tko i što je u toj okolini uradio. Sama okolina neće imati nikakvih osjetljivih podataka, a svi podaci vezani uz projekte biti će anonimizirani i sintetizirani.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://aris.fer.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
mailPovezivanje s aplikacijama u okolini. Aplikacije trebaju barem neki jedinstveni identifikator. E-mail možemo iskoristiti za slanje obavijesti.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dalibor Krleža; E-mail: dalibor.krleza@fer.hrNatrag na popis