Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Središnji web Geodetskog fakulteta


Opis resursa:

  • Web prostor Geodetskog fakulteta na virtualnom poslužitelju (VPS); sustav za e-učenje Moodle s autentikacijom putem AAI@EduHr identiteta.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.geof.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
l
labeledURI
mail
mobile
o
ou
postalAddress
sn
telephoneNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Hrvoje Kopić; E-mail: hkopic@geof.hr



Natrag na popis