Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Distribucijski centar za Microsoftove proizvode


Opis resursa:

  • Prijava u sustav za preuzimanje Microsoftovih proizvoda za MS koordinatore

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://msref.srce.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.srce.unizg.hr/proizvodi-i-usluge/distribucija-softvera/microsoft/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Iva Jarec; E-mail: iva.jarec@srce.hrNatrag na popis