Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projekti


Opis resursa:

 • Znanstveni projekti korisnika iz Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://projekti.pbf.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://projekti.pbf.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Janko Diminić; E-mail: jdiminic@pbf.hrNatrag na popis