Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Intranet Pravnog fakulteta u Splitu


Opis resursa:

  • Autentikacija za Web stranicu intraneta.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://intranetpravo.pravst.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://intranetpravo.pravst.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://intranetpravo.pravst.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPersonalizacija aplikacije
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailKomunikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Juraj Saratlija; E-mail: racunski.centar@pravst.hrNatrag na popis