Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web stranice HUP-ove inicijative za mlade


Opis resursa:

  • Autentikacija na stranice HUP-ove inicijative za mlade za domenu inicijativazamlade.hup.hr

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Hrvatska udruga poslodavaca

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://inicijativazamlade.hup.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vali Marszalek; E-mail: vali.marszalek@hup.hrNatrag na popis