Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Interni informacijski servisi Srca - Gitlab


Opis resursa:

  • Centralni repozitorij za pohranu programskog koda

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://gitlab.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://161.53.2.90/help

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPopunjavanje vrijednosti imena i prezimena
givenNamePopunjavanje vrijednosti imena
hrEduPersonPersistentIDOdređivanje jedinstvene oznaka korisnika
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailPovezivanje korisnicke oznake i slanje informacija korisniku
snPopunjavanje vrijednosti prezimena

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Interni informacijski servisi Srca; E-mail: isa@srce.hrNatrag na popis