Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web sjedište www.eduroam.hr


Opis resursa:

  • Autentikacija pojedinih dijelova Web sjedišta www.eduroam.hr - https://www.eduroam.hr/ - https://status.eduroam.hr/

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.eduroam.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.eduroam.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamespremanje imena korisnika, ispis kroz aplikaciju
hrEduPersonHomeOrgspremanje matične uz podatak o korisniku
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonRolekoristi se za autorizaciju kroz aplikaciju
hrEduPersonUniqueIDjedinstvena identifikacija korisnika
hrEduPersonUniqueNumberjedinstvena identifikacija korisnika
mailspremanje mail adrese za slanje maila korisniku
oispis naziva matične ustanove u aplikaciji
snspremanje prezimena korisnika, ispis kroz aplikaciju
uidjedinstvena identifikacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: eduroam Helpdesk; E-mail: admin@eduroam.hrNatrag na popis