Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Stemi Lab


Opis resursa:

  • Web aplikacija za eUčenje

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • STEMI d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://lab.stemi.education/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://lab.stemi.education/legal/terms

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://lab.stemi.education/legal/privacy

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
displayNameOvo će se koristiti kao username
givenNameAplikacija prikazuje ime i prezime korisnika unutar istog razreda i škole
hrEduPersonAffiliationU slučaju da škola postoji u sustavu, možemo povezati korisnike i njihove škole
hrEduPersonPersistentIDKoristimo kao identifikator priliko budućih prijava u sustav
hrEduPersonRoleMoramo dati određenu razinu prava u sustavu, ovisi je li učenik ili profesor
mailUz hrEduPersonPersistentID koristimo i mail kao identifikator prilikom prijave
snAplikacija prikazuje ime i prezime korisnika unutar istog razreda i škole

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Stemi Support; E-mail: support@stemi.educationNatrag na popis