Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicom


Opis resursa:

  • Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - autentikacija korisnika putem sustava AAI@EduHr na Internet kioscima

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.isvu.hr/studomat/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.isvu.hr/upute/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Srce, Centar potpore ISVU; E-mail: isvu@srce.hrNatrag na popis