Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Autorizacija stipendija


Opis resursa:

  • Web aplikacija za autorizaciju prijava na stipendije za posebne skupine studenata

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://aai.stipendije.eu

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
givenName
hrEduOrgMail
hrEduOrgOIB
hrEduPersonGender
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Davor Došlinec; E-mail: Davor.Doslinec@mzo.hrNatrag na popis