Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

MojAAI@EduHr web sjedište


Opis resursa:

  • Web sjedište putem kojeg krajnji korisnici imaju uvid u podatke vezane uz njihov elektronički identitet i način njegovog korištenja

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://moj.aaiedu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: AAI@EduHr tim; E-mail: aai@srce.hrNatrag na popis