Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Gorica


Opis resursa:

  • Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene vvg.hr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište Velika Gorica

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Microsoft Office 365

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://login.microsoftonline.com

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.vvg.hr/wp-content/uploads/2016/05/Uputa_za_koristenje_Office365_usluge_pdf-1.pdf

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrgAutentifikacija i autorizacija korisnika
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDAutentifikacija i autorizacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Odsjek za informatičku podršku; E-mail: informaticka.podrska@vvg.hrNatrag na popis