Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Interni informacijski servisi Srca - Jira


Opis resursa:

  • Alat za praćenje razvoja i implementacije programske podrške

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://jira.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
displayNameZa prikaz korisnikovog imena u Jiri.
hrEduPersonPersistentIDZa prikaz korisničkog imena u Jiri i upravljanje grupama.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailZa prikaz u Jiri.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Interni informacijski servisi Srca; E-mail: isa@srce.hrNatrag na popis