Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici


Opis resursa:

  • On-line verzije udžbenika čiji izdavač je tvrtka PRO-MIL d.o.o.

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • PRO-MIL d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.e-u.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: PRO-MIL d.o.o. Varaždin; E-mail: udzbenici@pro-mil.hrNatrag na popis