Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeci


Opis resursa:

  • Repozitorij diplomskih, završnih i specijalističkih završnih radova

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište u Rijeci

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://repozitorij.veleri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • cn
  • displayName
  • givenName
  • hrEduOrgMail
  • hrEduPersonOIB
  • hrEduPersonPersistentID
  • hrEduPersonPrimaryAffiliation
  • hrEduPersonUniqueID
  • hrEduPersonUniqueNumber
  • mail
  • o
  • ou
  • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Sanja Grakalic Plenković; E-mail: sgrakal@veleri.hrNatrag na popis