Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Intranet i javni web Veleučilišta u Šibeniku


Opis resursa:

  • Sustav Quilt CMS - Intranet i javni web Veleučilišta u Šibeniku

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište u Šibeniku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://quilt.vus.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena samom korisniku. Uz pristanak korisnika, spremanje u bazu za korištenje u aplikaciji.
givenNamePrikaz imena i prezimena samom korisniku. Uz pristanak korisnika, spremanje u bazu za korištenje u aplikaciji.
hrEduOrgMailPretplate i komunikacija s korisnikom nakon registracije.
hrEduPersonOIBIdentifikacija korisnika kada ne postoji drugi zapis o identitetu za korisnika.
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonPrimaryAffiliationPrikaz relevantnih podataka korisniku i dodjeljivanje odgovarajuće uloge i ovlaštenja.
hrEduPersonUniqueIDIdentifikacija korisnika i provjera jedinstvenosti korisničkog računa.
hrEduPersonUniqueNumberIdentifikacija korisnika i provjera jedinstvenosti korisničkog računa.
mailPretplate i komunikacija s korisnikom nakon registracije.
snPrikaz imena i prezimena samom korisniku. Uz pristanak korisnika, spremanje u bazu za korištenje u aplikaciji.
uidIdentifikacija korisnika i provjera jedinstvenosti korisničkog računa.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Svebor Prstačić; E-mail: svebor@ekorre.hrNatrag na popis