Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-eID


Opis resursa:

  • Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija s drugim stupnjem webauthn-eID

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://registar.aaiedu.hr/mfa-demo

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.aaiedu.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.aaiedu.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDjedinstvena identifikacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Benčić; E-mail: mbencic@srce.hrNatrag na popis