Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru


Opis resursa:

  • Web aplikacija za pregled studentskih ugovora (Centar za studentski standard - student servis)

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište 'Lavoslav Ružička'

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://websc.vevu.hr/sc/2/login/aai

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://websc.vevu.hr/sc/2/login

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://websc.vevu.hr/sc/2/login

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Igor Bilanžić; E-mail: igor@vevu.hrNatrag na popis