Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za alumnije PMF


Opis resursa:

  • Web aplikacija za alumnije PMF fakulteta u Zagrebu koja služi za komunikaciju alumnija sa fakultetom i međusobno

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.pmf.unizg.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.pmf.unizg.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.pmf.unizg.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena korisnika unutar aplikacije
hrEduPersonOIB
mailSlanje obavijesti korisnicima

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Matea Butigan; E-mail: matea.butigan@karijere.pmf.hrNatrag na popis