Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Prijava na web stranicu Odjela za biologiju


Opis resursa:

  • Prijava korisnika svojim AAI@EduHr identitetima na stranice kako bi ažurirali svoje podatke

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.biologija.unios.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.aaiedu.hr/za-krajnje-korisnike/upute-za-krajnje-korisnike

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://www.biologija.unios.hr/pravila-o-privatnosti/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mario Dunić; E-mail: mdunic@biologija.unios.hrNatrag na popis