Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

UNIPU Konto portal za djelatnike


Opis resursa:

  • UNIPU Konto usluge: Potpisivanje digitalnih dokumenata za potrebe Sveučilišta u Puli

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://konto.unipu.hr/iz

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnZa podatke u aplikaciji - imenovanje korisnika
hrEduPersonOIBZa vezu sa podacima
hrEduPersonPersistentIDZa vezu sa podacima
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailZa kontakt i vezu sa podacima

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Branko Velimirović; E-mail: branko.velimirovic@unipu.hrNatrag na popis