Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilišta


Opis resursa:

  • Repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilišta je digitalna zbirka koja okuplja sve radove kojima su autori djelatnici ili studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Namjena repozitorija je pohrana i trajno čuvanje radova koji nastaju znanstveno-istraživačkim radom i obrazovnim procesom na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Radovi pohranjeni u repozitoriju koji su javno dostupni postaju vidljiviji javnosti i lakše ih je pronaći. U repozitorij se pohranjuju: završni radovi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatsko katoličko sveučilište

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://repozitorij.unicath.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
displayName
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
o
ou
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Maja Štignjedec; E-mail: maja.stignjedec@unicath.hrNatrag na popis