Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

e-Matice


Opis resursa:

  • Sustav za upravljanje standardiziranim skupinama podataka

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3218

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://matice.mzos.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Matica helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis